Powiat oświęcimski wzorem dla Małopolski

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar oraz włodarze miast i gmin z naszego powiatu przyjęli zaproszenie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu do udziału w spotkaniu noworocznym w dn. 8 stycznia.


– Miło nam gościć w Oświęcimiu wojewodę małopolskiego, naszego kolegę z pracy w samorządzie. Jesteś, byłeś i będziesz tu zawsze u siebie – powiedział na wstępie starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński.
– Miniony rok był trudny dla naszych samorządów, zwłaszcza przez pryzmat finansów. Natomiast w wymiarze politycznym zakończył się bardzo dobrze, czego owocem jest m.in. stojący koło mnie wojewoda małopolski – dodał z uśmiechem starosta oświęcimski. Andrzej Skrzypiński podziękował włodarzom miast i gmin w naszym powiecie za owocną współpracę z samorządem powiatowym, m. in. w zakresie realizacji wspólnych inwestycji drogowych oraz na płaszczyźnie ochrony zdrowia. – Udało nam się wspólnie zakupić nowoczesny aparat do mammografii, z którego na co dzień korzystają mieszkanki naszego powiatu – przytoczył starosta.

Głos zabrał wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. – To dla mnie niesamowita radość, że mogę stanąć tu dziś między wami. To od was uczyłem się i polityki, i samorządu, pracy społecznej. (…) Mam świadomość, że jestem tu jako wojewoda małopolski dzięki wam. Stworzyliśmy w powiecie oświęcimskim niesamowitą drużynę, która wspierała się na dobre i na złe. Nasz powiat jest pewnym symbolem. To, że nawet różniąc się potrafimy działać i budować wspólnie, a w sytuacjach krytycznych nie ulegać pokusom, lecz chowając osobiste ambicje potrafiliśmy się dogadać, by stworzyć coś dobrego – podkreślił wojewoda. – Jestem przekonany że dużo dobrego dla Małopolski Zachodniej, dla powiatu oświęcimskiego wspólnie będziemy w stanie zrobić. Raz jeszcze bardzo dziękuję za ciepłe przyjęcie mnie do samorządowej rodziny 10 lat temu, wsparcie i życzliwość, za świetną współpracę w ramach powiatu. Chciałbym, żeby w całej Małopolsce było tak, jak w naszym powiecie. Żeby ludzie, którzy chcą dobrze i uczciwie pracować, chcą coś robić dla swoich małych ojczyzn potrafili się dogadać – podsumował Krzysztof Jan Klęczar.

Dzięki finansowemu wsparciu samorządów i Powiatu od blisko roku funkcjonuje Mobilne Centrum Organizacji Pozarządowych Powiatu Oświęcimskiego. – Chciałam wam bardzo podziękować za otwartość i pomoc, dzięki czemu mogliśmy uruchomić Mobilne Centrum Organizacji Pozarządowych. To pierwsze takie przedsięwzięcie w Polsce. Z porad Centrum, m.in. w zakresie pozyskania środków zewnętrznych skorzystało dotąd wiele organizacji z naszego powiatu. W trakcie rejestracji jest kilka nowych organizacji. MCOP oferuje liczne konsultacje – prawne i księgowe, w zakresie rejestracji i wniosków – powiedziała, kierując powyższe słowa do włodarzy, Teresa Jankowska, „matka chrzestna” MCOP-u.