Koncert kolędna góralską nutę

W niedzielę (14.01) w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Witanowicach odbyło się wspólne kolędowanie z góralskim zespołem regionalnym „Olszowianie” z Olszówki pod kierunkiem Wioletty Kraus.


Organizatorem koncertu był ks. proboszcz Adam Bartnicki. Wsparcia w przygotowaniu tego wydarzenia udzielili mu członkowie Domowego Kościoła w Witanowicach. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski.
Zespół „Olszowanie” zaprezentował kilkanaście tradycyjnych kolęd i pastorałek ze swojego regionu.
W swoim repertuarze zespół promuje autentyczny strój, taniec, śpiew i muzykę regionalną, ukazując zarówno rzeczywistość czasów minionych jak i obyczajowość i kulturę dnia dzisiejszego – można przeczytać o zespole.