Kontakt

Kurier Małopolski Zachodniej – bezpłatny miesięcznik informacyjny

Wydawca: IDS Jarosław Zięba, 32-650 Kęty, ul. A. Asnyka 4

Redaktor naczelny: Jarosław Zięba

Kontakt z redakcją: 606 767 669, e-mail: redakcja@KurierMZ.pl

Reklama: 606 767 669, e-mail: marketing@KurierMZ.pl