Uroczyste odbiory zadań w Stanisławiu Dolnym Dolany

W grudniu Stanisławiu Dolnym Dolany dokonano odbioru nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw przy „Dolandii”. W ramach zadania zakupiono 5 nowych urządzeń, 4 ławki oraz kosz na śmieci. Koszt zadania wyniósł 43.369,69 zł.


Projekt uzyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 40 tys. zł za zajęcie 3 miejsca w konkursie Najpiękniejsza Małopolska Wieś.
W tym samym dniu dokonano także odbioru wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Stanisław Dolny Dolany. W ramach zadania zakupiono między innymi: barek kawowy, drzwi przesuwne do zaplecza kuchennego, chłodnię do napojów, ekspres do kawy.
Zadanie o wartości 42.857,14 zł otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 30 tys. zł, zaś pozostałe środki przeznaczyła Rada Sołecka w Stanisławiu Dolnym Dolanach.

W odbiorach uczestniczyli: Burmistrz Augustyn Ormanty, Radny Województwa Małopolskiego Rafał Stuglik, Radna Rady Miejskiej Ewa Pacut oraz pracownicy Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt był współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.