Uchronić las, aby nie zabrakło wody

Nadal nie wiadomo czy rezerwat „Madohora” w Beskidzie Małym zostanie powiększony, o co w 2019 roku wnioskował burmistrz Andrychowa. Sprawa jest ważna, gdyż dotyczy terenu, na którym znajdują się źródła Wieprzówki. Powiększenie rezerwatu uchroni obszar od wycinki drzew, która negatywnie wpływa na poziom wody w Wieprzówce. Tymczasem w Andrychowie wody zaczyna brakować.


Sprawa mogłaby wydawać się kaprysem ekologów, jednak wcale nim nie jest. Naukowcy potwierdzają, że masowa wycinka drzew w rejonie źródeł Wieprzówki, a więc na obszarze planowanego rozszerzenia rezerwatu, powoduje wysychanie rzeki i brak wody w Andrychowie. W 2022 roku, podczas suchych tygodni andrychowska gmina musiała pobierać wodę z Soły, co podrażało koszt metra sześciennego ponad dwukrotnie.
25 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Andrychowie odbyło się kolejne spotkanie w sprawie poszerzenia rezerwatu. Najważniejsze informacje przekazali przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Instytucja ta pozyskała bowiem środki na wykonanie przyrodniczej inwentaryzacji tego terenu, niezbędnej do podjęcia decyzji o rozszerzeniu granic rezerwatu.
Na spotkaniu nie było przedstawicieli Lasów Państwowych, nie wiadomo więc czy do czasu zakończenia inwentaryzacji instytucja ta wstrzyma wycinkę. Pewną nadzieję na to daje list Damiana Siebera, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach do, zaangażowanej w sprawę, posłanki Doroty Niedzieli. Sieber deklaruje, że do czasu otrzymania wyników inwentaryzacji Lasy Państwowe nie będą prowadziły wycinki drzew na spornym terenie.
Przypomnijmy: sprawa rozszerzenia rezerwatu została zawieszona w 2020 roku z powodu braku środków na wspomnianą inwentaryzację. Teraz RDOŚ uzyskał na to zadanie finansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W połowie roku ma zostać rozpisany przetarg, a inwentaryzacja przeprowadzona zostanie w latach 2023-24. Jeśli potwierdzi ona walory przyrodnicze obszarów, rezerwat zostanie poszerzony, co uniemożliwi Lasom Państwowym prowadzenie na tym terenie wycinki drzew.