Zasłużeni dla Gminy Oświęcim

Jak co roku w styczniu Gmina Oświęcim doceniła osoby oddane społeczności lokalnej nadając tytuły Zasłużony dla Gminy Oświęcim. W tym roku kapituła zdecydowała się uhonorować 13 osób. Laureaci odebrali nagrody z rąk wójta Mirosława Smolarka i przewodniczącej Rady Gminy Bernardyny Bryzek 24 stycznia w Grojcu.

 • Tytuł Zasłużony dla Gminy Oświęcim nadawany jest za wybitne zasługi dla rozwoju gminy Oświęcim osobom, organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które w sposób widoczny przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz które za swoją działalność zawodową i społeczną szczególnie zasłużyły się gminie Oświęcim, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć.
 • W roku 2023 tytuły otrzymali:
 • Maria Czerwik – wieloletnia przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Babicach,
 • Mieczysław Grubka – wieloletni prezes i wiceprezes LKS Sygnał Włosienica,
 • Maria Grzybek – wieloletnia nauczycielka i dyrektor w Szkole Podstawowej w Brzezince,
 • Jadwiga Ludwin – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Dworach Drugich, współzałożycielka zespołu śpiewaczego Dworzanki,
 • Stanisław Pędziwiatr – działacz społeczny ze Stawów Monowskich, strażak-ochotnik, członek Rady Seniorów Gminy Oświęcim, pełniący w niej funkcję zastępcy przewodniczącej Rady,
 • Agata Pietrańczyk – członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Porębie Wielkiej oraz chóru Porębianie, czynnie uczestniczyła w pracach przy budowie domu ludowego w Porębie Wielkiej oraz wspierała budowę Pomnika Mieszkańców Poręby Wielkiej poległych w czasie I i II Wojny Światowej,
 • Józef Płonka – działacz społeczny ze Stawów Grojeckich, wspierający między innymi Stowarzyszenie Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych oraz Innych Branż Zawodowych w Grojcu oraz Koło Pszczelarzy Ziemi Oświęcimskiej,
 • Wanda Saternus – członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Broszkowicach i Koła Śpiewaczego Broszkowianki.
 • Michał Smętek – wieloletni prezes LKS Korona Harmęże,
 • Ryszard Smurzyński – strażak-ochotnik, były prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie,
 • Kazimierz Sudnik – wieloletni członek Rady Sołeckiej Broszkowic, inicjator powstania LKS Puls Broszkowice,
 • Józefa Zając – wieloletnia członkini i działaczka Koła Gospodyń w Rajsku, członkini zespołu śpiewaczego Rajskowianki oraz Klubu Emerytów i Rencistów,
 • Marian Zając – wieloletni działacz LKS Rajsko, współzałożyciel Klubu Emerytów i Rencistów w Rajsku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *