Stryszowski Klub Senior+ świętuje rocznicę powstania

Gmina Stryszów w styczniu 2022 roku zyskała nową placówkę wspierającą osoby starsze z terenu gminy. W wyremontowanym budynku komunalnym powstał Klub Senior+ w Stryszowie. Wszystko zaczęło się w roku 2021, w roku zmian mających poprawić jakość życia seniorów. Jesienią 2021 roku gmina Stryszów rozpoczęła kompleksowy remont pierwszego piętra budynku, przeznaczonego na działalność klubu.


Przebudowa oraz remont stały się możliwe dzięki dotacji pozyskanej ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego
„Senior+” na lata 2021-2025. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 082 901,01 zł, w tym dotacja w ramach programu SENIOR+ wyniosła 200 000 zł oraz dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 347 650,35 zł. Z kolei gmina Stryszów przekazała na ten cel środki w wysokości 535 250,66 zł.
Wyjątkowe miejsce
Idea powstania Klubu Senior+ w Stryszowie umożliwiła stworzenie wyjątkowego miejsca do spędzania wolnego czasu przez seniorów, oferując im szeroki zakres zajęć pozwalających na ich aktywność. Seniorzy zyskali możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez specjalistów w zakresie pracy z osobami starszymi m.in. w zajęciach informatycznych, umysłowo- manualnych, warsztatach kulinarnych, zorganizowanych wyjazdach oraz imprezach okolicznościowych przygotowanych specjalnie dla nich. Bazowym celem projektu stało się przeciwdziałanie izolacji seniorów, podniesienie ich umiejętności komputerowych, poszerzenie dostępu do kultury oraz rozwijanie zainteresowań i pasji.

Wspaniała uroczystość

9 lutego 2023 roku Gmina Stryszów świętowała I rocznicę powstania Klubu Senior+ w Stryszowie, która upłynęła w niezwykle wyjątkowej atmosferze. Wydarzenie zgromadziło wielu zaproszonych gości specjalnych oraz – oczywiście – seniorów. Uroczystości rozpoczęły się od powitania gości oraz przemówień podsumowujących działalność Klubu Senior+. Wójt Gminy Stryszów Szymon Duman przekazał serdeczne podziękowania za wsparcie i zaangażowanie w działalność Klubu dla Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anny Brockiej, Kierownik Klubu Senior+ w Stryszowie Olgi Leśniak oraz Opiekunki Klubu Pauliny Pieczary. Podczas przemówień głos zabrali m.in.: Ryszard Pagacz – Wicewojewoda Małopolski, Piotr Hajnosz -Dyrektor Biura Poselskiego Filipa Kaczyńskiego i Beata Smolec – Wicestarosta Powiatu Wadowickiego, kierując do seniorów gorące słowa podziwu dla ich działalności.

Po części oficjalnej rozpoczęły się występy artystyczne w wykonaniu seniorów, w tym występy taneczne, wokalne, recytatorskie oraz teatralne. Pierwszym z nich był występ grupy tanecznej, która na co dzień pracuje pod okiem profesjonalnego trenera tańca, Pana Miłosza. Seniorzy razem z instruktorem porwali publiczność do tańca. Następnie na scenie pojawiła się Maria Lasek, prezentując swój autorski wiersz z okazji pierwszych urodzin Klubu Senior+ w Stryszowie. Niezwykle radosne show przedstawili seniorzy wykonujący skecz, który rozbawił publiczność do łez. Na koniec części artystycznej seniorzy dali pokaz umiejętności wokalnych i zaśpiewali wspólnie piosenkę. Publiczność była zachwycona przedstawioną przez seniorów częścią rozrywkową, nagradzając ich głośnym aplauzem. Wydarzenie było wspaniałym świętem dla seniorów ze Stryszowa, którzy w ciągu roku aktywnie działali w klubie. Atmosfera była radosna i pełna optymizmu, co świadczyło o sukcesie imprezy.

Podczas uroczystości seniorzy złożyli serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy Stryszów Pana Szymona Dumana za stworzenie miejsca, które stało się dla nich drugim domem oraz umożliwiło integrację i podtrzymanie relacji międzyludzkich. Dzięki stryszowskiemu klubowi seniorzy czują się potrzebni mając lepsze samopoczucie psychiczne oraz są bardziej skłonni do podejmowania różnych aktywności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *