Ogólnopolskie zmagania strażaków-ochotników

Między 23 a 26 sierpnia w Kalwarii Zebrzydowskiej rywalizowali będą najlepsi strażacy-ochotnicy z całego kraju. Odbędą się tutaj Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych.


Zawody przeprowadzane będą na Stadionie KS Kalwarianka. Weźmie z nich udział prawie 80 drużyn, kobiecych i męskich, z całego kraju.

W pierwsze dwa dni (23-24 sierpnia) rywalizowały będą drużyny młodzieżowe. Zawody będą eliminacjami do Międzynarodowej Olimpiady Strażackiej CTIF MDP w 2024 roku. W zawodach wezmą udział m.in. drużyny dziewcząt i chłopców z Przytkowic. Dziewczęca drużyna z Przytkowic będzie broniła pierwszego miejsca zdobytego dwa lata temu (zawody odbywają się co dwa lata).
W Krajowych Zawodach Ochotniczych Straży Pożarnych (26 sierpnia) rywalizować będą najlepsze kobiece drużyny pożarnicze oraz drużyny męskie OSP z poszczególnych województw oraz zwycięzcy poprzednich zawodów szczebla krajowego. Zawody są zwieńczeniem czteroletniego cyklu, w którym udział bierze ponad 100 tysięcy członków OSP. To największe i najważniejsze zawody realizowane w środowisku ochotniczych straży pożarnych w kraju. Zawody sportowo-pożarnicze są stałym elementem wyszkolenia zarówno dorosłych członków Ochotniczych Straży Pożarnych, jak i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Kurier Małopolski Zachodniej objął patronat nad zawodami.