Hej kolęda, kolęda!

W Święto Trzech Króli mieszkańcy Kęt od kilku lat spotykają się w sercu miasta, by wspólnie wyśpiewać najpiękniejsze polskie kolędy i radosne pastorałki. Tym razem, z uwagi na niekorzystną pogodę, wyjątkowo kolędowanie odbyło się po sąsiedzku w Miejscu Aktywności Mieszkańców Rynek 13.


Śpiewaniu przewodzili znamienici kolędnicy: Bractwo św. Jana Kantego, Harcerze z Hufca ZHP w Kętach, licznie przybyli członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z gminy Kęty oraz Marcin Joneczko. Nie mogło również zabraknąć pysznej strażackiej grochówki przygotowanej przez druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach Podlesiu. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele kęckiego samorządu. Wiceburmistrzowie Marcin Śliwa oraz Rafał Ficoń, korzystając z okazji, złożyli wszystkim mieszkańcom noworoczne życzenia.