Warsztaty Stronger Together

1 kwietnia 2023 r. w Miejscu Aktywności Mieszkańców Rynek 13 odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń w ramach programu Stronger Together (Silniejsi razem), organizowanego przez Centrum Doradztwa Strategicznego (CDS) z Krakowa we współpracy z British Council w Polsce.


Celem programu jest tworzenie sprzyjającego środowiska, które łączy przedstawicieli sektora publicznego, społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstw i instytucji z młodymi ludźmi i innymi niedostatecznie reprezentowanymi grupami w celu budowania zaufania i wspólnej pracy nad kwestiami, które mają wpływ na ich codzienne życie. Kierowany jest do młodych osób działających społecznie lub chcących działać na rzecz swojej społeczności.
Podczas warsztatów uczestnicy nabyli wiedzę na temat mechanizmów, przejawów i przeciwdziałania zjawisku jakim jest dyskryminacja na różnych płaszczyznach. Rozwinęli umiejętności planowania działań niedyskryminujących i włączających oraz reagowania na sytuacje nietolerancji.
Szkolenie było ponadto okazją do poznania i rozwoju kompetencji słuchania – kluczowej podczas pracy z ludźmi. Poza wykładem teoretycznym położono nacisk na aktywne ćwiczenia, za pomocą których budowany zostaje warsztat świadomego i włączającego społecznika. Młodzież nauczyła się także technik twórczego, kreatywnego myślenia niezbędnych podczas moderowanych spotkań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *