W Bulowicach upamiętniono Klemensa Matusiaka

„Przywrócić pamięć o Bohaterze – Klemens Matusiak (1881-1969)” – pod takim hasłem odbyły się 30 kwietnia w Bulowicach uroczystości upamiętniające wielkiego bulowiczanina, postać niezwykle zasłużoną dla Śląska Cieszyńskiego, Bielska i polskiego pożarnictwa.


Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. św. Wojciecha w Bulowicach. Następnie postać Klemansa Matusiaka przybliżył dyrektor Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach Łukasz Gieruszczak. Po wykładzie uczestnicy uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi jednostek OSP z gminy Kęty, druhami OSP Bulowice, Młodzieżową Drużyną Pożarniczą i Orkiestrą Dętą przemaszerowali pod remizę OSP w Bulowicach. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał sołtys Bulowic Janusz Kruczała wraz z prezesem OSP w Bulowicach Markiem Migasem oraz Burmistrzem Gminy Kęty Krzysztofem Janem Klęczarem. Proboszcz parafii ks. Jacek Orszulik poświęcił tablicę pamiątkową. W wystąpieniach przybyłych gości nie zabrakło gratulacji i słów uznania dla bulowickiej jednostki OSP i całej społeczności wsi. Dzień 30 kwietnia 2023 r. z pewnością zapisze się w historii jednostki OSP w Bulowicach jako jeden z najważniejszych.

– Zawsze bardzo wysoko cenię sobie inicjatywy mające na celu uczczenie lokalnych bohaterów. Tych, którzy pochodzą stąd, którzy tutaj się wychowali i których piękne życie jest wspaniałym świadectwem tej lokalnej ziemi i tradycji – podkreślił w swym wystąpieniu Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar. Dziękując za obecność tak licznym przybyłym na uroczystość gościom i mieszkańcom, wyrazy szczególnego podziękowania skierował w stronę sołtysa Bulowic Janusza Kruczały oraz Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulowicach Marka Migasa, którzy nie tylko przy okazji organizacji takich wydarzeń, ale swoim codziennym życiem budują wspólnotę, jedność i są wspaniałymi ambasadorami sołectwa Bulowice i Gminy Kęty.
Wśród gości obecni byli: Poseł na Sejm RP Dorota Niedziela, Senator RP Andrzej Pająk, Kierownik Agendy Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego w Oświęcimiu Jakub Powroźnik, burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar wraz z zastępcami Rafałem Ficoniem i Marcinem Śliwą, sekretarz Gminy Kęty Ewelina Jura-Bączek, przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach Marek Nycz wraz z radnymi, radny Powiatu Oświęcimskiego dh Józef Szafran, prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kętach dh Krzysztof Kućka, komendant gminny ZOSP RP w Kętach dh Artur Suski, sołtys Bulowic, członkowie Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej w Bulowicach, spadkobiercy zamku w Bulowicach Jerzy i Aleksandra Larisch, delegacje jednostek OSP z gminy Kęty z pocztami sztandarowymi, przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt Tadeusz Dryja, dyrektor Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach Łukasz Gieruszczak, prezes Kółka Rolniczego w Bulowicach Piotr Gawęda, honorowa przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bulowicach Krystyna Łubik, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bulowicach Małgorzata Mikuła, prezes LKS Bulowice Aleksander Spila, członkowie rodziny Klemensa Matusiaka, honorowi członkowie OSP Bulowice i licznie przybyli mieszkańcy.

Klemens Matusiak urodził się w 1882 r. w Bulowicach jako syn Ignacego i Katarzyny z Wierońskich. Niedługo po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie związał swe życie ze Śląskiem Cieszyńskim. Nauczał w Trzanowicach, działał w polskich organizacjach pedagogicznych w Cieszynie oraz w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, którego był naczelnikiem w latach 1905-1907. Był wydawcą gazety „Jutrzenka” dla młodzieży oraz autorem „Atlasu geograficznego dla szkół ludowych”. W chwili wybuchu Wielkiej Wojny został powołany do wojska austriackiego, w którym jako oficer pełnił funkcję cenzora. W 1918 roku stanął na czele przewrotu, który dał początek odzyskania niepodległości w tym regionie. Później brał jeszcze udział w walkach o granicę z Czechosłowacją. W okresie międzywojennym zamieszkał w Bielsku, gdzie jako inspektor szkolny był odpowiedzialny za repolonizację niemieckich szkół. Jednocześnie działał aktywnie na arenie lokalnej polityki, udzielał się społecznie. W 1939 roku uciekał przed niemieckim okupantem. Wojenna tułaczka zaprowadziła go m.in. na Cypr, a potem do Jerozolimy, gdzie skupiał środowisko polskich nauczycieli. W 1947 roku trafił na Wyspy Brytyjskie, a potem osiadł w Stanach Zjednoczonych, pracując jako introligator, angażując się jednocześnie w sprawy Polonii skupionej w chicagowskim Kole Kęczan. Wrócił do Polski w 1957 roku. Przez całe swoje dorosłe życie był związany z ruchem na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Pomagał zorganizować kilkadziesiąt polskich jednostek OSP, w tym także tę w Bulowicach. Dziś strażacy Śląska Cieszyńskiego – honorując jego osiągnięcia – przyznają Medal im. Klemensa Matusiaka za zasługi dla pożarnictwa. Zmarł w 1969 roku.