Uroczyste otwarcie rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Malcu

To był długo oczekiwany dzień dla całej społeczności Malca i samorządu Gminy Kęty. 9 września uroczyście otwarto zmodernizowany budynek Szkoły Podstawowej w Malcu. Data ta zostanie zapisana w kronikach jako jedna z najważniejszych.


Uroczystość poprzedziła Msza Święta w kościele św. Jana Kantego w Malcu, po której w uroczystym przemarszu młodzież, nauczyciele, rodzice, mieszkańcy Malca i zaproszeni goście udali się pod budynek szkoły. Tu zebranych powitała dyrektor placówki Renata Łuszczek.

– To, co stało się udziałem nas wszystkich, jest głównie nakierowane na uczniów, zostało zbudowane dla nich. Wspólnie tworzyliśmy i tworzymy to dzieło. Dzisiaj otwieramy nowy rozdział w życiu maleckiej wspólnoty – podkreśliła dyrektor, przypominając historię maleckiej placówki szkolnej. Po ośpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło oficjalne otwarcie rozbudowanego budynku Szkoły Podstawowej. Przecięcia symbolicznej wstęgi wraz z dyrektor Renatą Łuszczek dokonali: burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar, przedstawiciel sołtysa Malca Maria Krawczyk, przewodnicząca Rady Rodziców Katarzyna Hankus i uczennica szkoły Matylda Naglik. Po poświęceniu budynku przez wizytatora Wydziału Katechetycznego Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks. Tomasza Chrzana, wszyscy zaproszeni zostali do zwiedzania pomieszczeń szkoły. Można było także wpisać się do Księgi Pamiątkowej. Jak podkreślali zwiedzający, nowe, przestronne i doskonale wyposażone sale w szkole robią wrażenie, a radość dzieci i nauczycieli mówi więcej niż niejedno wypowiedziane tego dnia słowo.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Domu Ludowym. Popłynęły słowa podziękowań do wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji. Wręczono pamiątkowe statuetki. Społeczność szkolna przygotowała dla gości muzyczny upominek oraz spektakl słowno-muzyczny.
Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar w swoim wystąpieniu podkreślił, że dzień ten jest żywym dowodem i każda, nawet najmniejsza społeczność, może, a nawet powinna mieć ambitne plany i dążyć do ich spełnienia. Zwrócił uwagę na ogromną radość i dumę, z jaką przekraczał mury zmodernizowanego budynku szkoły. Przypomniał również miniony już czas planów i wielokrotnych rozmów na temat wizji rozbudowy szkoły. Dziękował osobom, bez których realizacja inwestycji nie byłaby możliwa. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował w stronę sołtysa Kazimierza Tolarczyka, który był ambasadorem tej rozbudowy, a poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży była jego marzeniem. Dziękował wiceburmistrzom Gminy Kęty, radnym Rady Miejskiej w Kętach, pracownikom Urzędu Gminy, wykonawcom wraz z podwykonawcami, inspektorowi nadzoru i dyrektor placówki za szczególne oddanie i profesjonalizm, a także mieszkańcom.

– Dziś możemy być dumni, że razem, jako lokalna społeczność dokonaliśmy czegoś naprawdę wielkiego, dokonaliśmy rozbudowy na miarę XXI wieku. Pokazaliśmy, że działając wspólnie możemy zmieniać naszą lokalną rzeczywistość – podkreślił, zwracając się do zebranych. – Wam uczniowie życzę, aby ta szkoła spełniła Wasze oczekiwania, abyście w tych nowych murach mogli zdobywać wiedzę i rozwijać swoją osobowość. Nauczycielom i pracownikom szkoły dziękuję za ogromne zaangażowanie. Życzę Wam, aby cały Wasz trud, związany z trwającą ponad rok rozbudową, wynagrodziły Wam komfortowe warunki pracy oraz wdzięczność rodziców i uczniów – zakończył, składając kwiaty na ręce dyrektor szkoły Renaty Łuszczek.
Inwestycja pn. „Rozbudowa i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Malcu” rozpoczęła się w połowie maja 2022 r. Wykonawcą był Zakład Usługowo-Handlowy SARKA-P Paweł Sarka. Trzeba podkreślić, że prace wykonywane były w dużej części na „żywym organizmie”, gdyż w miesiącach przypadających na rok szkolny aż do ferii zimowych w roku 2023 w placówce prowadzone były zajęcia. Niezwykle trudne zadanie logistyczne czekało wtedy zimą szkolną społeczność. Był to etap połączenia starego budynku z nowym i modernizacji starej części szkoły. Aby móc podjąć się tego zadania, uczniowie i nauczyciele musieli opuścić teren placówki. Konieczna była relokacja do trzech innych budynków – Domu Ludowego, budynku parafii pw. Świętego Jana Kantego oraz sali gimnastycznej. Tam prowadzone były zajęcia od powrotu z ferii zimowych aż do końca roku szkolnego 2022/2023. „Akcja przeprowadzka” nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie ogromne wsparcie i bezinteresowność rodziców uczniów i strażaków z OSP Malec, którzy całymi popołudniami oraz w soboty, wykorzystując prywatne samochody, przewozili wyposażenie szkoły w tymczasowe miejsca nauki, które umożliwione zostały dzięki przychylności proboszcza parafii i sołtysa z Radą Sołecką.

4 września 2023 r. cała społeczność szkolna spotkała się pięknej, nowoczesnej placówce na miarę XXI wieku.

W ramach inwestycji przeprowadzono przebudowę i modernizację istniejącego budynku szkoły, zakładającą powstanie nowego węzła sanitarnego dla uczniów i nauczycieli oraz zaplecza kuchennego ze stołówką oraz dobudowanie nowej części budynku, w której znalazły się sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne, szatnie i biblioteka. Urządzono także teren wokół szkoły – wybudowano dojazdy wraz  z parkingiem, dojścia oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wykonano także elementy małej architektury.

Inwestycja przeprowadzona została przy udziale środków, które Gmina Kęty pozyskała w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.