Ulica ks. Jerzego Popiełuszki doczeka się remontu

11 lipca w Sali Narad kęckiego magistratu podpisana została umowa na przebudowę ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki w Kętach Podlesiu. Formalności dopełnili: ze strony wykonawcy Zdzisław Flejtuch oraz reprezentujący UG Kęty Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar wraz z wiceburmistrzem Marcinem Śliwą.


Jak przekazuje Wydział Infrastruktury UG Kęty, w ramach inwestycji nawierzchnia jezdni oraz poboczy zostanie przebudowana, zjazdy poddane zostaną remontowi, powstanie odwodnienie w formie odcinka kanalizacji deszczowej, a prace te dopełni przebudowa sieci teletechnicznej wraz z zabezpieczeniem istniejących kolidujących sieci. Wykonawcą zadania będzie firma Zdzisław Flejtuch Zakład Budowlano-Inżynieryjny z Przeciszowa, a wartość robót wyniesie 1 339 041,40 złotych brutto.