„Moskałówka” do przebudowy

Droga popularnie zwana „Moskałówką” w Barwałdzie Średnim zostanie przebudowana. Gmina Kalwaria Zebrzydowska pozyskała środki finansowe na ten cel w wysokości 3 350 338,00 zł.


21 lipca na uroczystej gali w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu Sekretarz Gminy Kalwaria Zebrzydowska Renata Borończyk z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego odebrała symboliczny czek na kwotę to 3 350 338 zł. Pozyskane fundusze pochodzą z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Dzięki otrzymanym środkom realizacja zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi gminnej „Moskałówka” w Barwałdzie Średnim będzie mogła zostać rozpoczęta już w 2023 roku.