Przebudowa ulicy 3 Maja

Trwają prace związane z modernizacją ulicy 3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej. To II etap inwestycji rozpoczętej w roku 2022.
W zeszłym roku zrealizowano roboty obejmujące wymianę nawierzchni chodników, zjazdów, pasa postojowego oraz przebudowę obramowań terenów zielonych po stronie wschodniej.


W ramach drugiego etapu zaplanowano modernizację dalszej części wschodniej strony ulicy, na odcinku od posesji nr 27 do skrzyżowania z ul. Rynek. Przewiduje się, że zakończenie robót w ramach tego etapu nastąpi w okresie wiosennym 2023 r.

Zakończenie i odbiór całości inwestycji zaplanowano na czerwiec 2024 roku. Celem minimalizacji zakłóceń i utrudnień w dostępności ulicy, zaplanowano etapową realizację prac. Wszystkie prace budowlane zaplanowano do wykonania przy zachowaniu ciągłości ruchu pieszego i kołowego w obu kierunkach. Mimo zachowania wszelkiej staranności i terminowości wykonywania prac, Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ma świadomość utrudnień związanych z prowadzonymi robotami dla mieszkańców i użytkowników ulicy. – Prosimy o zachowanie cierpliwości i wyrozumiałość, a za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy – mówią w Urzędzie Miasta.

Całkowity zakres prac w ramach przedmiotowej inwestycji obejmuje: przebudowę jezdni z wydzieleniem pasa postojowego, przebudowę i remont nawierzchni chodnika i zjazdów, przebudowę skrzyżowań, montaż i remont urządzeń odwadniających, przebudowę obramowań zieleńców, budowę sieci oświetlenia ulicznego, korektę organizacji ruchu oraz wprowadzenie urządzeń poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym urządzeń poprawiających dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Całkowita wartość robót, na podstawie podpisanej umowy to 7 181 028,24 złotych. Zadanie realizowane jest dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 865 699,00 zł. Roboty budowlane prowadzone są przez firmę RAF KOP BIS Monika Zielonka z Grzechyni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *