Dotacja na kanalizację i wodociągi

Kolejna pula środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej trafi do Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.o w Kalwarii Zebrzydowskiej otrzymał dotację w wysokości 1 mln 544 tys. zł na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w rejonie ulic Błażkówka i Kościuszki oraz budowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Sowińskiego.


19 stycznia 2023 r. wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Józef Gawron, Iwona Gibas z zarządu województwa i radny województwa Stanisław Bisztyga przekazali na ręce Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Ormantego oraz Prezes Zarządu Bożeny Mróz-Tumidajskiej promesę gwarantującą przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. budowa kanalizacji sanitarnej wraz siecią wodociągową w rejonie ul. Błażkówka i T. Kościuszki oraz budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sowińskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach przedsięwzięcia „Gospodarka wodno-ściekowa w gm. Kalwaria Zebrzydowskiej – ETAP I”.
Beneficjantem udzielonego wsparcia jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Na realizację inwestycji Spółka otrzyma środki w kwocie ponad 1 mln 544 tys. zł w ramach pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie obejmuje budowę ponad 1,2 km kolektorów oraz przebudowę ponad 0,5 km sieci wodociągowej na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska. Planowany termin rozpoczęcia robót to II kw. 2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *