„Stara Szkoła” w Brodach jak nowa

Zakończyły się prace związane z generalnym remontem i przebudową budynku „Starej Szkoły” w Brodach. Budynek został wzniesiony pod koniec XIX w., teraz odzyskał dawny blask. Obiekt nie tylko został odrestaurowany, ale też zyskał nową przestrzeń, zostało zagospodarowane poddasze.


O remont tego budynku od dłuższego czasu zabiegała lokalna społeczność: radni, sołtys sołectwa Brody oraz samorząd kalwaryjski. Dlatego, też budynek zostanie przekazany, m. in. radzie sołeckiej z przeznaczeniem na miejsce spotkań lokalnej społeczności. Swoje miejsce znajdą tam seniorzy, a także dzieci i młodzież.
Odnowiona została elewacja, zakonserwowano i zaizolowano ściany, które zostały również ocieplone. Wymieniano stolarkę okienną i drzwiową. Odrestaurowane zostało wnętrze. Położona została nowa podłoga. Budynek otrzymał nowe instalacje – elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Zmienił się układ pomieszczeń. Dzięki przebudowie i zagospodarowaniu przestrzeni poddasza obiekt zyskał ponad 120 m2 powierzchni.
Generalny remont obiektu kosztował 2 mln 375 tys. zł, zrealizowała go firma AF Budownictwo , która została wyłoniona w  procedurze przetargowej. Remont obiektu został sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 mln 109 tys. zł oraz 254 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego RPO WM.
Dlatego też wyrazy podziękowań Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty skierował w stronę Posła RP Filipa Kaczyńskiego, który był obecny na uroczystości otwarcia, a także premiera Mateusza Morawieckiego, Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity, Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego oraz Radnej Sejmiku Województwa Małopolskiego Danuty Kawy.
– Wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do odrestaurowania tego miejsca, chciałbym podziękować. Jako samorząd dziękujemy za wspieranie naszych przedsięwzięć – mówił Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty i dodał: Jestem przekonany, że to miejsce będzie tętniło życiem, będzie miejscem gdzie będzie się skupiało lokalne życie. Spotykać się tutaj będą nie tylko młodzi ale i seniorzy.
Odrestaurowany obiekt został wybudowany pod koniec XIX wieku wówczas w szkole podstawowej, w czterech oddziałach uczyło trzech nauczycieli.