Szkoła w Nowej Wsi: dach po remoncie

2 sierpnia odbył się oficjalny odbiór prac remontowych w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.


Zakres działań obejmował remont dachu sali gimnastycznej i pomieszczeń bezpośrednio do niej przylegających, a także dachu nad łącznikiem sali z budynkiem głównym. Prace polegały na umyciu i odtłuszczeniu blachy, nałożeniu podkładu i farby nawierzchniowej. Koszt realizacji zadania to ok. 30 tys. zł.

– Oprócz wielomilionowych inwestycji Gminy Kęty w oświatę, jak np. rozbudowa Szkoły Podstawowej w Malcu, dyrektorzy placówek dbają o drobne, bieżące naprawy, dzięki którym udaje się uniknąć wielkich działań budowlanych. Przykładem jest dach w szkole w Nowej Wsi, który wymagał teraz niewielkiego nakładu finansowego, a dzięki remontowi za kilka lat nie trzeba będzie wymieniać go w całości, co kosztowałoby już kilkaset tysięcy – podkreśla wiceburmistrz Gminy Kęty Rafał Ficoń.