Powstał Klaster Energii Kotliny Oświęcimskiej

Wychodząc naprzeciw obecnym wyzwaniom na gruncie bezpieczeństwa energetycznego z inicjatywy Gminy Kęty podpisane zostało porozumienie, na mocy którego powołano do życia Klaster Energii Kotliny Oświęcimskiej.


Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Gminą Kęty, Powiatem Oświęcimskim, Miastem Oświęcim, gminami Oświęcim, Chełmek i Brzeszcze oraz Agencją Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Bielsku-Białej.
Krok ten jest ważny z punktu widzenia wieloletniej strategii działania. Ogólnokrajowe oraz wojewódzkie dokumenty strategiczne, m.in. Raport Polska 2030 Wyzwania rozwojowe i Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” odnoszące się do szeroko rozumianej tzw. zielonej transformacji, stawiają nacisk na energetykę rozproszoną. To znacząca zmiana w dotychczasowym podejściu do produkcji i dystrybucji energii elektrycznej.
Klastry energii będą uprzywilejowane w wielu aspektach, w szczególności w zakresie pozyskiwania środków finansowych z budżetu UE na OZE, sprzedaży energii elektrycznej wśród członków klastra, obniżonych kosztów dystrybucji, czy budowy własnej sieci dystrybucji energii.
Kolejnym ważnym krokiem będzie stworzenie w najbliższym czasie dokumentów strategicznych dla funkcjonowania Klastra Energii Kotliny Oświęcimskiej. To m.in. strategia rozwoju, w której zdefiniowane będzie zapotrzebowanie na energię elektryczną i rozwiązania, by pozyskać jak najwięcej energii z odnawialnych źródeł w najbliższych 10-20 latach.

W przyszłości członkami klastra zostaną także podmioty prywatne oraz spółki komunalne, które także są żywo zainteresowane rozwojem OZE na terenie powiatu oświęcimskiego.