Ponad 15 milionów na renowację zabytków

Ponad 15 milionów złotych z budżetu państwa trafi do naszego regionu na renowację obiektów zabytkowych. W zdecydowanej większości są to kościoły i kapliczki, jednak wśród prawie 40 zabytków, których remont zostanie dofinansowany są także: pałace w Porębie Wielkiej i Jaszczurowej, dworek w Gorzeniu Górnym, szyb kopalniany Andrzej III w Jawiszowicach i pomnik Emila Zegadłowicza w Wadowicach.


Jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o fundusze na ochronę zabytków i opiekę nad nimi. Dofinansowanie przyznane zostało maksymalnie w wysokości 98% wartości inwestycji. Przedmiotem wniosku mogły być prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane. Pozyskane środki samorząd może przeznaczyć bezpośrednio na zabytki pod swoją opieką albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

Największe dofinansowanie w naszym regionie otrzymało sanktuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na poprawę zabezpieczenia pożarowego sanktuarium otrzyma 1 687 560 zł rządowego wsparcia.
Ponad milion złotych przeznaczony zostanie także na renowację dachu w zabytkowym, drewnianym kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Palczowicach w gminie Zator.
Prawie 975 tys. zł przeznaczony został na remont dachu zabytkowego szybu kopalnianego Andrzej III w Jawiszowicach, a 10 tys. mniej na I etap prac związanych z przebudową pałacu w Porębie Wielkiej na potrzeby dziennego domu pobytu dla osób starszych.
Ponad milion złotych trafi też do samorządu powiatowego w Wadowicach oraz do gmin Andrychów, Brzeźnica, Spytkowice oraz Przeciszów. W każdym z tych miejsc dofinansowanych zostanie jednak po kilka projektów.
W przypadku Powiatu Wadowickiego będą to: renowacja dworku Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym (882 000 zł) oraz renowacja pomnika Emila Zegadłowicza przy I LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach (117 600 zł).
W gminie Andrychów środki przeznaczone zostaną na prace konserwatorskie przy kapliczce domkowej Matki Boskiej na osiedlu Za Kościołem w Rzykach (68 600 zł), kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzach bocznych w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Rzykach (211 417,52 zł), renowację kaplicy cmentarnej oraz kapliczki domkowej w sąsiedztwie cmentarza parafialnego w Inwałdzie (299 062,73 zł) oraz kompleksową konserwację ołtarza głównego w kościele św. Macieja w Andrychowie (451 720,78 zł).
Z kolei w gminie Brzeźnica dofinansowanie przekazane zostanie na ochronę przydrożnych kapliczek (200 000 zł), zabezpieczenie kościoła p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowicach (500 000 zł) oraz renowację kościoła p.w. Św. Marcina w Marcyporębie (500 000 zł).
Gmina Spytkowice sfinansuje z dotacji aż 4 projekty: remont kamiennego krzyża pokutnego w Bachowicach (200 000 zł), remont kaplicy p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipowej (250 000 zł), remont kaplicy p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego na cmentarzu komunalnym w Ryczowie (300 000 zł) oraz remont elewacji kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach (400 000 zł).
Z kolei w gminie Przeciszów sfinansowane zostaną roboty budowlano-konserwatorskie związane z wymianą stolarki w kościele p.w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Przeciszowie (500 000 zł) oraz remont i modernizacja więźby dachowej, poszycia dachowego wraz z pokryciem dachówką kościoła p. w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Piotrowicach (500 000 zł).
W innych gminach fundusze przeznaczone zostaną m.in. na remont stolarki okiennej i drzwiowej oraz prace konserwatorskie elewacji frontowej pałacu w Jaszczurowej czy rewitalizację pomnika żołnierzy 12 Pułku Piechoty wraz z otoczeniem w Wadowicach.

Na zdjęciu: Renowacji poddany zostanie m.in. kościół w Palczowicach w gminie Zator