Rocznica Klubu Seniora

Seniorzy z wadowickiego Klubu Seniora obchodzili pierwszy rok działalności! W tym czasie zawiązały się tutaj trwałe więzi między klubowiczami, którzy dobrze czują się w swoim towarzystwie, chętnie podejmują się wspólnych działań i zgodnie twierdzą, że ich życie nabrało barw.


Celem Klubu jest zapewnienie wsparcia poprzez aktywizację społeczną, działalność prozdrowotną, edukacyjną, kulturalną czy rekreacyjną. W wadowickim Klubie Seniora jest 15 członków z Gminy Wadowice, powyżej 60. roku życia.
Zajęcia dla seniorów odbywają się niemal codziennie, od poniedziałku do piątku. W ubiegłym roku Seniorzy mieli zapewnione zajęcia z instruktorem aqua na basenie „Delfin” w Wadowicach. Ćwiczyli aerobik wodny raz w tygodniu, przez godzinę!.Odwiedzali również klub fitness i mieli zajęcia z jogi. Ćwiczenia służą podniesieniu kondycji fizycznej oraz mają wpływ na podniesienie jakości życia seniorów.
Zajęcia nie mają tylko charakteru sportowego. W siedzibie klubu prowadzona jest również terapia zajęciowa. Seniorzy spełniają się plastycznie, manualnie, grają w gry oraz zabawy towarzyskie. Organizatorzy planują liczne spotkania edukacyjne ze specjalistami różnych dziedzin życia, promując np. bezpieczeństwo w sieci. W ubiegłym roku klubowicze brali udział w zajęciach komputerowych w ramach programu „Cyfrowy Senior w trzech wymiarach”, który był organizowany przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga.