Nowy kierunek studiów

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu otrzymała zgodę na prowadzenie studiów inżynierskich o profilu praktycznym na kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią.


W ramach kierunku, przyszli studenci Uczelni będą mogli wybrać jeden z dwóch oferowanych modułów: inżynier inteligentnych systemów energetycznych w budownictwie lub inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Głównym celem studiów na tym kierunku jest pogłębienie wiedzy z zakresu kluczowych zagadnień związanych z energetyką, zarządzaniem energią oraz naukami pokrewnymi.
Studenci, którzy ukończą studia na kierunku Energetyka odnawialna i zarządzanie energią będą przygotowani do pracy w firmach instalujących i eksploatujących urządzenia energetyczne, w tym: w inteligentnych budynkach, rozdzielniach i zakładach przemysłowych.
Ponadto przyszli absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie na nowo powstającym rynku pracy, w strategicznym przemyśle odnawialnych źródeł energii jako projektanci i konstruktorzy instalacji prosumenckich, projektanci infrastruktury smart city oraz na szerokim rynku interdyscyplinarnych zastosowań energetyki prosumenckiej w szczególności jako instalatorzy prosumenckich mikroinstalacji energetycznych, projektanci inteligentnych prosumenckich sieci energetycznych oraz audytorzy energetyczni.

Nauka na kierunku ma rozpocznie się już w październiku, a uczelnia prowadzi obecnie nabór kandydatów. Szczegóły znaleźć można na stronie internetowej Małopolskiej Uczelni Państwowej: www.uczelniaoswiecim.edu.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *