Wadowice: Szpital do rozbiórki

26 stycznia władze powiatu wadowickiego podpisały z firmą AKPE GROUP spółka z o.o. z Katowic umowę na rozbiórkę budynków dawnego Szpitala Powiatowego w Wadowicach. Obiekty znikną z przestrzeni publicznej do końca lipca.


To tutaj wielu mieszkańców regionu przychodziło na świat, rodziło dzieci, albo wystawało pod oknami – nawet w o wiele sroższe i śnieżne niż obecnie zimy – z niecierpliwością czekając na moment, kiedy żona stanie na chwilę w oknie z nowonarodzonym potomkiem. Z tym miejscem wiąże się wiele wspomnień… I to one nam pozostaną, bowiem już za kilka miesięcy budynki starego szpitala przestaną istnieć.
Podpisana 26 stycznia umowa obejmuje m.in. rozbiórkę wraz z fundamentami obiektów: głównego szpitala, stacji dializ, tlenowni, byłej apteki, jak również wycinkę drzew zgodnie z zezwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz rozbiórkę murków oporowych, ogrodzenia i przyłączy do obiektów rozbieranych. Do zadań wykonawcy będzie też należeć m.in. składowanie i dokonanie segregacji odpadów pochodzących z rozbiórki, a następnie zagospodarowanie ich, bądź poddanie utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach.
Koszt wszystkich prac to 971 tys. zł, z czego blisko 589 tys. zł (prawie 61 proc. wartości przedsięwzięcia) Powiat Wadowicki pozyskał z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Programu Inwestycji Strategicznych.
– Na wykonanie prac rozbiórkowych i uporządkowanie terenu wykonawca ma czas do 27 lipca bieżącego roku. Co potem? Mamy kilka pomysłów na zagospodarowanie tego terenu. Na razie jednak chcemy skoncentrować się na już rozpoczętych inwestycjach powiatowych. Obecnie trwa między innymi nadbudowa pawilonu „E” szpitala o dwie kondygnacje, budujemy hale sportowe przy dwóch szkołach średnich, prowadzimy duże przedsięwzięcia drogowe, także współfinansowane z „Polskiego Ładu”. Na podjęcie ostatecznej decyzji, co z terenem po dawnym szpitalu, jest czas. Najpierw niech zakończą się prace rozbiórkowe – podsumowuje starosta Eugeniusz Kurdas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *