Podróż pociągiem coraz bardziej wygodna

Coraz lepiej wygląda infrastruktura kolejowa w naszym regionie. Na wszystkich liniach w ostatnim czasie trwały lub trwają prace modernizacyjne. Dzięki temu przewoźnicy rozwijają ofertę, a podróż pociągiem jest coraz bardziej konkurencyjna dla komunikacji autobusowej.


Zakończyły się prace rewitalizacyjne na linii kolejowej nr 117, które objęły odcinek Wadowice – Andrychów oraz budowę mijanki w Barwałdzie Średnim. Efektem przebudowy 12 km torów wraz z siecią trakcyjną oraz zmodernizowane perony na stacji Andrychów i przystankach w Choczni, Choczni Górnej, Barwałdzie Średnim oraz nowy przystanek Wadowice Osiedle Podhalanin.
Obecnie budowana jest łącznica w Kalwarii Zebrzydowskiej, która wyeliminuje konieczność zmiany kierunku jazdy pociągów na stacji Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona. Dzięki temu, możliwy będzie bezpośredni przejazd pociągów na trasie Kraków – Bielsko-Biała. Łącznica usprawni ruch kolejowy i pozwoli także skrócić czas jazdy pociągiem z Krakowa do Wadowic, Kęt, Andrychowa i Bielska-Białej. Oddanie łącznicy do eksploatacji planowane jest w rozkładzie jazdy 2023/2024.
Do zakończenia modernizacji linii Kalwaria Zebrzydowska – Bielsko-Biała pozostaje przebudowa odcinka Andrychów-Kęty-Bielsko-Biała. Choć zadanie zostało ujęte w dokumencie strategicznym pn. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku, jego realizacja uzależniona jest od zapewnienia finansowania. A tego na razie nie ma.

Poprawiona infrastruktura na linii przekłada się na atrakcyjność linii. W ostatnich miesiącach widać zwiększone zainteresowanie pasażerów, mimo częstych awarii przestarzałych pociągów, które obsługują tą linię. Sytuacja ma się zdecydowanie poprawić, gdy dojdzie do wejścia na tę linię Kolei Małopolskich. Te zapowiadają, że już niebawem pociągi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej będą regularnie kursowały z Krakowa do Andrychowa.
Polskie Linie Kolejowe S.A., odpowiedzialne za kolejową infrastrukturę w naszym kraju, modernizują też linię kolejową nr 93 Trzebinia-Oświęcim-Czechowice-Dziedzice. Inwestycja zapewni jeszcze w tym roku sprawniejsze, bezpieczniejsze i komfortowe podróże pociągiem. Między Trzebinią a Oświęcimiem, pasażerowie już korzystają z efektów prac, m. in. z nowych peronów w Chrzanowie , Chełmku i Gorzowie. Modernizacja linii zapewni krótsze prawie o połowę, atrakcyjniejsze i bezpieczniejsze podróże między województwami małopolskim i śląskim. Dzięki inwestycji, w połowie bieżącego roku, linia kolejowa od Trzebini do Oświęcimia i Czechowic-Dziedzic będzie przygotowana do ruchu pociągów z maksymalną prędkością 120 km/h.

Ważnie zmiany czekają także na pasażerów korzystających z linii nr 94 Kraków – Skawina – Zator – Oświęcim. Od października 2022 roku, po kilkuletniej przerwie, kolej aglomeracyjna uruchomiła pociągi pasażerskie na trasie Kraków – Skawina – Zator – Przeciszów. Końcem roku linia ma być przedłużona do Oświęcimia. Warunkiem jest zakończenie prac modernizacyjnych na odcinku Oświęcim-Dwory oraz dworcu w Oświęcimiu.

Zmiany następują także na linii kolejowej nr 97 Skawina – Kalwaria Zebrz. – Sucha Beskidzka. Jeszcze w tym roku powstanie nowy przystanek Dąbrówka Jezioro Mucharskie. Peron zostanie wyposażony w wiaty, ławki, tablice informacyjne i oświetlenie. Będą także pochylnie i ścieżki naprowadzające dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych, a korzystanie z kolei ułatwi parking w pobliżu przystanku. Prace już się rozpoczęły, a oddanie przystanku dla podróżnych planowane jest jeszcze przed końcem bieżącego roku.

Jarosław Zięba

Foto: Koleje Małopolskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *