Ważna decyzja w sprawie BDI

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad może kontynuować prace przygotowawcze związane z drogą ekspresową S52 Bielsko-Biała – Głogoczów. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a tym samym wydana w lipcu 2018 roku przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzja, stała się prawomocna.


GDDKiA poinformowała, że w III kwartale tego roku chce ogłosić przetarg na przeprowadzenie badań geologicznych. Ich celem będzie opracowanie szczegółowej dokumentacji terenu przyszłej inwestycji.

Przetarg na zaprojektowanie i budowę S52 od Bielska-Białej do Głogoczowa zaplanowany jest na 2025 rok. Droga będzie budowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)

Beskidzka Droga Integracyjna (S52) połączy Bielsko-Białą i miasta leżące wzdłuż DK52 – Kęty, Andrychów, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską z DK7 w Głogoczowie. Droga będzie miała długość ok. 61 km i zostanie poprowadzona w nowym śladzie. Będzie to dwujezdniowa droga ekspresowa, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Zostanie wybudowanych 12 węzłów – Kozy, Kęty, Bulowice, Andrychów, Inwałd, Chocznia, Wadowice, Jaroszowice, Kalwaria Północ, Kalwaria Wschód, Sułkowice i Skawina.

Droga ekspresowa S52 ma obecnie dwa funkcjonujące odcinki, od Cieszyna do Bielska Białej i od węzła Balice I do węzła Modlniczka. Budowana Północna Obwodnica Krakowa będzie w przyszłości częścią S52.