Już teraz zgłoś swój projekt

Do 31 października trwa przyjmowanie propozycji zadań do 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, który realizowany będzie w roku 2025. Każdy mieszkaniec Małopolski, który skończył 16 lat, może zgłosić swój pomysł. Wszystkie zadania, które przejdą pozytywną weryfikację, będą walczyły w głosowaniu mieszkańców o rekordową pulę aż 16 mln zł.


Masz pomysł na zadanie, które spodoba się mieszkańcom Twojego regionu? Darmowe zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, bezpłatne badania medyczne, a może remont chodnika czy drogi wojewódzkiej? Możliwości jest naprawdę sporo. Każda inicjatywa, która przyczyni się do rozwoju województwa i ma charakter: prospołeczny, prozdrowotny, kulturalny, edukacyjny, sportowy, turystyczny czy ekologiczny, jest związana z transportem zbiorowym, drogami publicznymi oraz ochroną środowiska – ma szansę na realizację.
– Mamy nadzieję, że siódma edycja będzie faktycznie szczęśliwa – ze swojej strony Zarząd Województwa postarał się, żeby tak było, ponieważ dla wszystkich zwycięskich pomysłów w budżecie zaplanowaliśmy rekordową pulę 16 mln zł. Teraz wszystko w rękach Małopolan – zachęcam więc gorąco do zgłaszania swoich propozycji! – zaprasza Iwona Gibas, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Swój pomysł do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego może zgłosić każdy mieszkaniec województwa, który ukończył 16 lat. Na wypełnione formularze urząd marszałkowski województwa małopolskiego czeka do 31 października. Każde zgłoszone zadanie musi zdobyć 30 podpisów poparcia mieszkańców. Wszystkie niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie budżetu obywatelskiego.

Tak, jak w poprzedniej edycji – także teraz można zgłaszać zadania do puli regionalnej i ogólnowojewódzkiej. W tej pierwszej mogą się znaleźć wyłącznie projekty o charakterze „miękkim”, których koszt mieści się w przedziale 50 – 100 tys. zł.
Większe możliwości stwarza pula ogólnowojewódzka – tu można zgłosić zarówno zadania nieinwestycyjne (300 – 700 tys. zł), jak i inwestycyjne (500 tys. zł – 1 mln zł).

Zarząd Województwa Małopolskiego na realizację wszystkich zwycięskich zadań zaplanował rekordową pulę 16 mln zł (o 2 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji) – 8 mln zł na zadania regionalne i 8 mln zł na zadania ogólnowojewódzkie.

Zgłoszenia należy złożyć w urzędzie marszałkowskim w terminie do 31 października: tradycyjnie – przynosząc na dziennik podawczy urzędu marszałkowskiego bądź przesyłając pocztą. W przypadku pytań do dyspozycji pozostają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego – kontakt telefoniczny: (12) 61 60 536, (12) 61 60 982, mailowy: bo@umwm.malopolska.pl.