Rekordowe wydatki na inwestycje

Jeszcze w grudniu Rada Powiatu Wadowickiego jednogłośnie przyjęła wczoraj budżet powiatu na 2023 rok. Rekordowe fundusze radni przeznaczyli na inwestycje. W rozpoczętym roku wydatki majątkowe Powiatu Wadowickiego wyniosą blisko 57 milionów złotych.


– To jest niełatwy, a zarazem bardzo ambitny budżet. Mimo ciężkich czasów nie chcemy spowalniać inwestycji, w końcu one są siłą napędową rozwoju. Jestem ogromnie wdzięczny radnym za jednomyślność. W trudnych czasach jedność w najważniejszych sprawach jest bardzo ważna. Nam udaje się ją utrzymać, a to dobry prognostyk na przyszłość – komentuje starosta Eugeniusz Kurdas.
Dochody budżetu powiatu na 2023 zaplanowano na poziomie 220 154 375, 29 zł. Wydatki wyniosą aż 259 614 786, 29 zł, z czego 202 946 414,44 zł to wydatki bieżące, a 56 668 371,85 – wydatki majątkowe.
Inwestycje drogowe pochłoną blisko 29 mln zł. Realizowane będą m.in. przedsięwzięcia, na które samorząd powiatowy uzyskał dofinansowanie z rządowego programu „Polski Ład”. Chodzi o modernizację, przebudowę bądź remont odcinków dróg powiatowych w: Wysokiej, Stanisławiu Górnym, Frydrychowicach, Przybradzu, Jastrzębi, Barwałdzie Górnym, Stryszowie, Zygodowicach oraz Andrychowie (ul. Lenartowicza). Ponadto np. kontynuowane będą prace na drodze powiatowej Kalwaria – Brzeźnica.

Duże kwoty (łącznie blisko 15 mln zł) zapisano na dalszy ciąg prac przy budowie hal sportowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie. W 2023 roku zaplanowano także dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

10 mln przeznaczono na kontynuację rozbudowy szpitala powiatowego w Wadowicach. Pieniądze zapisano ponadto m.in. na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, zadania modernizacyjne służące ochronie środowiska w budynkach jednostek powiatowych czy realizację projektu „Cyfrowy Powiat Wadowicki”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *