Kęty i Spytkowice mają nowych włodarzy

Marcin Śliwa i Marek Gajowy będą tymczasowo włodarzami Kęt i Spytkowic. Do pełnienia funkcji burmistrza i wójta wyznaczył ich premier Donald Tusk. Potrzeba wyznaczenia tymczasowych władz wynika z faktu, iż dotychczas rządzący tymi miejscowościami objęli funkcje wojewody i posła.

– Rekomendowałem Premierowi na pełniącego funkcję burmistrza Kęt Marcina Śliwę, bo to dobry, sprawdzony i oddany mieszkańcom samorządowiec, który przez blisko 10 lat był moim zastępcą w Urzędzie Gminy. Jestem przekonany, że moja rodzinna gmina Kęty jest w dobrych rękach. Życzę powodzenia i zapewniam o pełnym wsparciu – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
Powołanie osoby pełniącej funkcję burmistrza gminy Kęty wynika z faktu, że dotychczasowy burmistrz – Krzysztof Jan Klęczar – 14 grudnia 2023 roku został powołany przez premiera Donalda Tuska na stanowisko wojewody małopolskiego. Krzysztof Jan Klęczar pierwszy raz na burmistrza Kęt został wybrany w 2014 roku. W wyborach samorządowych w roku 2018 objął to stanowisko ponownie, uzyskując prawie 80% głosów.
Jego „tymczasowy” następca, Marcin Śliwa, jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Był długoletnim inspektorem w Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie. Od 2014 pełnił funkcję II zastępcy burmistrza. Do podstawowych obowiązków zastępcy burmistrza należały m.in. takie obszary jak: infrastruktura gminna, komunikacja, nadzór nad spółkami, gospodarka nieruchomościami, a także zarządzanie mieniem gminnym i plan zagospodarowania przestrzennego.

W Spytkowicach tymczasowego następcę wójta Mariusza Krystiana, który w wyborach 15 października wybrany został posłem, wyznaczył już poprzedni wojewoda małopolski. Zdaniem obecnych władz wybór Krzysztofa Byrskiego budził spore wątpliwości. – Nowo powołany pełniący obowiązki wójta został wybrany na zastępcę wójta tuż przed wyborami. Wobec wątpliwości, które mogą się wiązać z takim mechanizmem, uznałem za stosowne zaproponowanie nowej osoby. Premier zaakceptował kandydaturę Pana Marka Gajowego – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
Nowy wójt, Marek Gajowy, urodził się w 1987 roku. Związany jest z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, gdzie ukończył studia inżynierskie i magisterskie na kierunku mechanika i budowa maszyn. W 2018 roku obronił tam doktorat na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. W Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki WIMiR AGH pełnił funkcje asystenta, a następnie adiunkta. W latach 2021-2023 był także zastępcą kierownika ds. badawczo-rozwojowych w projekcie NCBiR. W latach 2014-2018 był radnym Rady Gminy Spytkowice, a później radnym Rady Powiatu Wadowickiego. Jest prezesem Fundacji Herbu Ostoja oraz organizatorem kwest na rzecz ratowania zabytków nekropolii.

Obaj nominowani będą swoje funkcje pełnili do czasu wyboru wójtów w wyborach powszechnych, które zapowiedziano na 7 kwietnia bieżącego roku.