Nagrody za sztandar

Podczas lutowej sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu nagrodzono zwycięzców konkursu plastycznego na projekt sztandaru Powiatu Oświęcimskiego. Nagrody wręczył starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński i członkini Zarządu Powiatu Teresa Jankowska.


Komisja konkursowa przyznała nagrodę w kategorii kl. IV-VI dla Elizy Ortman z Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku. W kategorii szkoły średnie komisja wyróżniła projekt Natalii Adamus z Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu.
W ubiegłym roku Zarząd Powiatu w Oświęcimiu wystąpił z inicjatywą nadania sztandaru dla Powiatu Oświęcimskiego. Główne prace projektowe zostały zlecone profesorowi Zenonowi Piechowi (współautor projektu obecnego herbu Powiatu) oraz profesor Barbarze Widłak. Równolegle, w ramach promocji idei sztandaru wśród młodego pokolenia, za pośrednictwem Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu przeprowadzono wspomniany konkurs plastyczny, na który wpłynęło 14 prac.
Opracowany przez prof. Zenona Piecha i prof. Barbarę Widłak projekt sztandaru Powiatu Oświęcimskiego jest dopełnieniem funkcjonujących już znaków powiatu, herbu oraz flagi. Głównymi elementami tworzącymi sztandar są: godło Rzeczypospolitej Polskiej – Orzeł Biały oraz godło Powiatu Oświęcimskiego, nie ukoronowany czarny Orzeł ze złotą literą O na piersi.
Powiat Oświęcimski należy do nielicznych współczesnych powiatów posiadających kilkusetletnią tradycję heraldyczną. W województwie małopolskim tylko dwa powiaty posiadają taką tradycję: Oświęcimski i Sądecki.
Projekt został przesłany do MSWiA celem uzyskania opinii Komisji Heraldycznej. Zgodnie z uwarunkowaniami ustawowymi pozytywna opinia ministra właściwego do spraw administracji publicznej wydana w oparciu o stanowisko kompetentnego w tej dziedzinie organu, jakim jest Komisja Heraldyczna daje podstawę organowi stanowiącemu danej jednostki samorządowej do podjęcia uchwały o ustanowieniu danego insygnium.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *