Drogi powiatowe po modernizacji i przebudowie

W kilku miejscowościach naszego powiatu dobiegły końca remonty dróg powiatowych. Dzięki modernizacji i przebudowie zniszczonych odcinków wzrósł komfort poruszania się po nich i znacząco poprawiło się bezpieczeństwo, szczególnie dla pieszych i rowerzystów.


Dobiegła końca przebudowa 800-metrowego odcinka drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach. 4 września br. w odbiorze robót budowlanych uczestniczyli starosta Andrzej Skrzypiński i członkowie zarządu Teresa Jankowska i Jerzy Mieszczak. Obecny był burmistrz Brzeszcz Radosław Szot i przedstawiciele lokalnej społeczności.
Powiat pozyskał dofinansowanie zewnętrzne na tę ulicę i przy współpracy z burmistrzem Brzeszcz doprowadził do montażu finansowego, które umożliwiło rozpoczęcie modernizacji traktu.
W ramach zadania położono nową nawierzchnię jezdni, wykonano chodnik, zjazdy i dojścia indywidualne, pobocza, kanalizację deszczową. Wymieniono lustra drogowe oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe drogi. Wykonawcą zadania, które kosztowało przeszło 4,1 mln zł była spółka Berger Bau Polska z siedzibą we Wrocławiu.
Zadanie prowadzone było przez Powiat Oświęcimski, dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wsparte przez Gminę Brzeszcze.

Przeszło trzy miesiące przed terminem zakończyła się rozbudowa blisko 850-metrowego odcinka drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w Kętach (fragment traktu od alei Jana Pawła II do mostku na granicy z Nową Wsią). 30 sierpnia w odbiorze traktu władze Powiatu Oświęcimskiego reprezentowali wicestarosta Paweł Kobielusz i członek Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Jerzy Mieszczak. Obecni byli także zastępca burmistrza Gminy Kęty Marcin Śliwa i radny powiatowy Józef Szafran. To ważna arteria komunikacyjna nie tyko dla mieszkańców Gminy Kęty. Także alternatywa dla wszystkich użytkowników pobliskiej drogi wojewódzkiej nr 948, gdy pojawiają się na niej utrudnienia w ruchu (np. wskutek wypadku). Zakres prac obejmował m.in. rozbudowę jezdni, budowę chodnika, przebudowę pobocza, budowę zjazdów, umocnienia skarp i dna koryta Kanału Ulga Nowa Wieś.
Zadanie zrealizowało Przed-
siębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-
BUD” ze Spytkowic. Inwestycja o wartości blisko 4,8 mln zł została sfinansowana z budżetów Powiatu Oświęcimskiego i Gminy Kęty oraz wsparta środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Z udziałem starosty Andrzeja Skrzypińskiego i wicestarosty Pawła Kobielusza oraz burmistrza Zatora Mariusza Makucha 24 sierpnia nastąpił odbiór końcowy robót związanych z modernizacją drogi powiatowej nr 1811K ul. Kongresowa w Zatorze (na zdjęciu). Inwestycja polegała na wymianie nawierzchni asfaltowej na odcinku 173 m w rejonie Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze oraz tarczy skrzyżowania w pobliżu szkoły. Roboty wykonane przez firmę Drog-Bud kosztowały blisko 150 tys. zł. Zostały sfinansowane przez Powiat Oświęcimski i Gminę Zator.