Pożegnaliśmy prawdziwego przyjaciela Polski i Polaków

Starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński uczestniczył 18 lipca w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu w spotkaniu z dr. Michaelem Grossem, konsulem generalnym Niemiec. Dyplomata po siedmiu latach skończył swoją misję w Krakowie.


Dr Michael Groß nie kryje swojej przyjaźni do Polski i Polaków. Dobrze mówi po polsku. Poznał wielu naszych rodaków, nie tylko przy okazji oficjalnych uroczystości z politykami, ale również mniej formalnych spotkań z przedstawicielami lokalnych instytucji i organizacji samorządowych.
W pożegnalnym wystąpieniu w MDSM podkreślił, że w naszym kraju spotkał na swojej drodze wielu wspaniałych ludzi, w tym także w stolicy naszego powiatu.
– Przyjeżdżałem tutaj nie tylko ze względu na swoje obowiązki zawodowe uczestnicząc w oficjalnych uroczystościach związanych z rocznicą wyzwolenia spod niemieckiej okupacji byłego obozu i miasta Oświęcim – powiedział dr Michael Groß. – Często gościłem w Oświęcimiu spotykając się z mieszkańcami ziemi oświęcimskiej i samorządowcami. Te relacje były i są dla mnie bardzo ważne. Cieszę się z ożywionych kontaktów między mieszkańcami i władzami partnerskich miast i powiatów – Oświęcimia i miasta Dachau oraz Powiatu Dachau i Oświęcimskiego.
Konsul Niemiec podziękował staroście oświęcimskiemu i prezydentowi Oświęcimia za owocną współpracę i gościnę.
– Doceniamy to, co zrobił Pan dla Oświęcimia i ziemi oświęcimskiej. Wniósł Pan w to swoje ogromne doświadczenie. Na każdym kroku spotykaliśmy się z Pańską serdecznością, naturalnością i chęcią pomocy. Traktujemy tutaj Pana jako swojego, liczymy że regularnie będzie Pan wracał do naszego powiatu – powiedział starosta Andrzej Skrzypiński.
Joanna Klęczar – Déodat, dyrektorka Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu podziękowała konsulowi za wszechstronną pomoc, szczególnie w trudnym dla placówki okresie pandemii. Dyplomata często gościł w Domu przy ul. Legionów, doceniając rolę tej instytucji w zacieśnianiu polsko-niemieckiej współpracy.
Michael Groß jest doktorem filozofii i dyplomowanym ekonomistą. Karierę naukową rozpoczynał na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Na przełomie XX i XI w. pracował m.in. w placówkach Goethe-Institut w Monachium, Bremie, Sydney, Salonikach i Berlinie. Od 2009 związany z niemiecką dyplomacją, w 2014 r. rozpoczął służbę w ambasadzie Niemiec w Warszawie, a dwa lat później został konsulem generalnym RFN w Krakowie.