Obwodnica zachodnia Kęt – kolejny odcinek oddany do użytku

Do użytku oddany został nowo wybudowany odcinek obwodnicy Kęt od ronda na ulicy Sobieskiego do ulicy Klasztornej.

Inwestycja pn.: „Budowa obwodnicy zachodniej Kęt – etap II odcinek północno-zachodni od km 0+475,00 do km 0+881,00” w grudniu otrzymała prawomocne pozwolenie na użytkowanie.

W ramach zadania wykonano m.in.:

  • budowę odcinka obwodnicy o długości 406 m (od ul. Sobieskiego do ul. Klasztornej po śladzie ul. Młodzieży Polskiej), w tym: drogę klasy „Z” jednojezdniową w przekroju z jezdnią szer. 7 m, lewostronnym chodnikiem szer. 2 m, prawostronnym ciągiem pieszym z dopuszczonym ruchem rowerowym szer. 2,5 m, 1 zatoką autobusową oraz skrzyżowaniami z ul. Zieloną, os. Kamieniec i ul. Świętokrzyską;
  • budowę kanalizacji deszczowej;
  • budowę oświetlenia ulicznego typu LED;
  • przebudowę kolidujących sieci wodociągowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej;
  • oznakowanie pionowe i poziome drogi.


Koszt robót budowlanych wyniósł: 5.152.235,94 zł brutto, z czego Gmina Kęty uzyskała dofinansowanie w kwocie 4.702.500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie zostało zrealizowane przez Wykonawcę STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. pod nadzorem inwestorskim i archeologicznym prowadzonym przez BMF Project Mateusz Fujak.