Koniec remontu na Kęckich Górach

W czwartek 28 września odbył się oficjalny odbiór prac związanych z remontem odcinka ul. Kęckie Góry Południowe. Formalności dopełnili: Burmistrz Krzysztof Jan Klęczar, Wiceburmistrz Marcin Śliwa oraz Dyrektor Wydziału Infrastruktury Gminnej Piotr Własiński przy udziale przedstawicielki Wykonawcy prac Agnieszki Rażniewskiej i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Mateusza Fujaka.


Remont obejmował odcinek traktu na długości ok. 208 m. W zakresie prac znalazło się: usuniecie przerostów traw z poboczy na całej długości drogi asfaltowej, frezowanie nawierzchni bitumicznej, rozebranie podbudowy, wykonanie stabilizacji gruntu, profilowanie, zagęszczenie i pielęgnacja, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej, skropienie emulsją, wykonanie warstwy ścieralnej, wykonanie poboczy z kruszywa o szerokości 0,5 m na całej długości drogi asfaltowej, oczyszczenie rowu umocnionego, umocnienie rowów betonowymi elementami ściekowymi, odmulenie przepustów pod drogą, rozplantowanie ziemi.
Wykonawcą prac była firma KRYMEX Krystian Łuczak z siedzibą w Bytomiu.
Wartość inwestycji (zgodnie z kosztorysem powykonawczym) wyniosła: 305.525,19 zł brutto.