Rozwój e-usług w Gminie Kęty

Dobiega końca wdrażanie projektu rozwoju elektronicznych usług publicznych, nad którym zespół pracowników Urzędu Gminy Kęty oraz firmy Rekord SI pracuje od kilku miesięcy.


Celem projektu jest zwiększenie zakresu, w jakim Urząd Gminy Kęty świadczy na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy elektroniczne usługi publiczne, a także rozszerzenie funkcjonalności zintegrowanego systemu informatycznego wdrożonego już w Urzędzie na gminne jednostki organizacyjne poprzez zakup infrastruktury sprzętowej oraz udoskonalenie elektronicznych usług publicznych.

W ramach projektu zrefundowano już częściowo koszty zakupu infrastruktury sprzętowej (serwery, macierz dyskowa, system backup, przełącznik sieciowy, środowisko operacyjne serwerów, oprogramowanie do wirtualizacji). Modernizacja była pierwszym i istotnym etapem umożliwiającym dalsze prace.

  • Dostawa systemów informatycznych wraz z wdrożeniem e-usług o wartości 835 170,00 zł jest ostatnim z kluczowych zadań w ramach realizacji projektu.
  • Zadanie obejmuje:
  • rozszerzenie funkcjonalności Portalu e-Usług dla mieszkańców Gminy Kęty,
  • wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami w jednostkach organizacyjnych,
  • wdrożenie systemu umożliwiającego procedowanie elektronicznej dokumentacji kadrowo-płacowej na linii pracodawca (urząd) – pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Kęty, w tym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych w gminie.

W ramach projektu wdrożone będą następujące systemy:

  • Portal Pracowniczy dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Kęty,
  • system eDokument– system elektronicznego zarządzania dokumentami w jednostkach organizacyjnych Gminy Kęty,
  • Aplikacja Mobilna z katalogiem e-usług publicznych dla mieszkańców.
  • Modernizacja systemu cyfryzacji gminy w bardzo istotnym stopniu przyczyni się do podniesienia jakości usług, zwiększenia dostępu do informacji, usprawnienie kontaktów między obywatelami a jednostkami, umożliwi również łatwiejsze przystosowanie się do kolejnych regulacji Unii Europejskiej.

Obecnie trwają szkolenia z obsługi wdrażanych systemów, w których udział biorą pracownicy urzędu, Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dyrekcja i nauczyciele placówek oświatowych Gminy Kęty. Łącznie przeszkolonych zostanie ponad 200 osób.

– Testujemy również działanie aplikacji, z której korzystać będą niebawem mieszkańcy – wyjaśnia Marcin Kryska, główny specjalista biura informatyzacji Urzędu Gminy Kęty. – W aplikacji znajdzie się przejrzyste menu e-usług publicznych w zakresie: szybkich konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy, zgłaszania awarii lub uszkodzeń w infrastrukturze gminnej, informowania o bieżących wydarzeniach na terenie gminy. Dodatkowo, w ramach aplikacji mobilnej będzie istniała możliwość otrzymywania powiadomień o zbliżających się terminach opłaty za podatki czy opłaty lokalne – wyjaśnia Marcin Kryska.
Projekt finansowany jest ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *