Koalicja na rzecz Drogi Współpracy Regionalnej

Z inicjatywy starosty oświęcimskiego Andrzeja Skrzypińskiego została zawiązana koalicja sześciu samorządów, tj. Powiatu Oświęcimskiego i gmin: Chełmek, Libiąż, Miasto i Gmina Oświęcim oraz Jaworzno. Jej celem jest realizacja Drogi Współpracy Regionalnej, która połączy Oświęcim z autostradą A4 i Jaworznem.


– Droga Współpracy Regionalnej to inwestycja, której celem od samego początku była współpraca sąsiadujących ze sobą samorządów, w kierunku poprawy układu komunikacyjnego łączącego regiony i zapewniającego harmonijną współpracę na rzecz rozwoju, aktywizacji gospodarczej i społecznej sąsiednich województw – podkreśla starosta Andrzej Skrzypiński.
Prace projektowe nad II etapem Drogi Współpracy Regionalnej będące przedmiotem spotkań zawiązanej koalicji wypracowały wspólne stanowisko w zakresie wyboru wariantu najbardziej wpisującego się w studium koncepcyjne z 2003r., tj. łączącego Oświęcim z Jaworznem i autostradą A4.
– Tylko takie rozwiązanie połączy sąsiadujące ze sobą samorządy i zapewni skomunikowanie stref przemysłowych otwierających nowy rynek pracy oraz pozwoli zagospodarować tereny po byłej kopalni upadowej w Libiążu – dodaje starosta.
Preferowane przez samorządy warianty Drogi Współpracy Regionalnej łączące Oświęcim z autostradą A4 i Jaworznem znalazły akceptację Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie i podczas spotkania 6 grudnia 2023 r. zostały wybrane do dalszych prac.