Niełatwy czas dla powiatowych finansów

Rada Powiatu w Oświęcimiu przyjęła budżet Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023. – Ten budżet jest niezwykle trudny – przyznał starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński. Mimo to realizowane będą rozpoczęte w zeszłym roku inwestycje drogowe, m.in. w Brzezince (na zdj.). Kontynuowana będzie kluczowa inwestycja powiatowa, czyli rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu. Ruszą modernizacje powiatowych traktów w stolicy powiatu i Kętach. Tuż przed świętami, na jubileuszowej, 50. sesji Rada Powiatu w Oświęcimiu przyjęła uchwałę budżetową na 2023 r.


– Mierzymy się obecnie ze skutkami trzech wielkich wydarzeń: pandemii Covid-19, wybuchu wojny w Ukrainie oraz skutkami zmian w przepisach prawach, wejściu w życie Polskiego Ładu oraz zmian w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkie te elementy mają wpływ na budżet Powiatu, na jego dochody i wydatki – powiedział starosta Andrzej Skrzypiński.
Projekt budżet na rok 2023 został przygotowany w ustawowym terminie. Uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji rady powiatu.

– Jeżeli chodzi o wydatki, to najważniejszym było zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania jednostek w taki sposób, aby Powiat mógł realizować swoje zadania poprzez te jednostki – podkreślił starosta. Łączne wydatki ustalono na poziomie 241,67 mln zł, w tym bieżące w kwocie 197,7 mln zł.
Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 44 mln zł, w tym na inwestycje drogowe w kwocie niemalże 22 mln zł. Poważne wydatki zabezpieczono na edukację, w tym rozbudowę SOSW (13,7 mln zł w 2023 r. – III etap, a łączny koszt trzech etapów to około 70 mln zł).
W tym roku będą kontynuowane ważne inwestycje drogowe: rozbudowa ul. Centralnej w Łowiczkach, przebudowa ul. Pocztowej w Jawiszowicach, przebudowa ul. Ofiar Faszyzmu, Niwy i Sportowej w Brzezince.
Ruszy modernizacja kolejnego odcinka drogi powiatowej ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu. Rozbudowany zostanie trakt ul. Św. Jana Kantego w Kętach, przebudowany kolejny fragment ul. Beskidzkiej w Osieku.
Trakty będą modernizowane ze środków powiatowych, przy udziale funduszy gmin oraz środków zewnętrznych.
W tegorocznym budżecie zabezpieczono fundusze na dokończenie budowy Centrum Diagnostycznego przy Szpitalu Powiatowym, realizację wspomnianego już ostatniego, trzeciego etapu przebudowy i rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu, kontynuację budowy obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy powiatowym „Chemiku”.
Dochody Powiatu Oświęcimskiego zaplanowano na poziomie 221,6 mln zł. Deficyt budżetowy wyniesie 20 mln zł. Zostanie pokryty głównie z emisji obligacji i zaciągniętych zobowiązań.
Stan zadłużenia Powiatu Oświęcimskiego na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosi 33,8 mln zł.

Projekt budżetu poparli radni rządzącej Powiatem koalicji (Platforma Obywatelska. Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Koalicja Obywatelsko-Samorządowa KOS 2018 i Porozumienie Samorządowe Powiatu). Od głosu wstrzymali się rajcy opozycyjnego klubu PiS.
Po głosowaniu starosta podziękował przedstawicielom wszystkich klubów za merytoryczną dyskusję nad projektem budżetu na rok 2023.