Niełatwy czas dla powiatowych finansów

Rada Powiatu w Oświęcimiu przyjęła budżet Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023. – Ten budżet jest niezwykle trudny – przyznał starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński. Mimo to realizowane będą rozpoczęte w zeszłym roku inwestycje drogowe, m.in. w Brzezince (na zdj.). Kontynuowana będzie kluczowa inwestycja powiatowa, czyli rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu. Ruszą modernizacje powiatowych traktów w stolicy powiatu i Kętach. Tuż przed świętami, na jubileuszowej, 50. sesji Rada Powiatu w Oświęcimiu przyjęła uchwałę budżetową na 2023 r.


– Mierzymy się obecnie ze skutkami trzech wielkich wydarzeń: pandemii Covid-19, wybuchu wojny w Ukrainie oraz skutkami zmian w przepisach prawach, wejściu w życie Polskiego Ładu oraz zmian w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkie te elementy mają wpływ na budżet Powiatu, na jego dochody i wydatki – powiedział starosta Andrzej Skrzypiński.
Projekt budżet na rok 2023 został przygotowany w ustawowym terminie. Uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji rady powiatu.

– Jeżeli chodzi o wydatki, to najważniejszym było zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania jednostek w taki sposób, aby Powiat mógł realizować swoje zadania poprzez te jednostki – podkreślił starosta. Łączne wydatki ustalono na poziomie 241,67 mln zł, w tym bieżące w kwocie 197,7 mln zł.
Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 44 mln zł, w tym na inwestycje drogowe w kwocie niemalże 22 mln zł. Poważne wydatki zabezpieczono na edukację, w tym rozbudowę SOSW (13,7 mln zł w 2023 r. – III etap, a łączny koszt trzech etapów to około 70 mln zł).
W tym roku będą kontynuowane ważne inwestycje drogowe: rozbudowa ul. Centralnej w Łowiczkach, przebudowa ul. Pocztowej w Jawiszowicach, przebudowa ul. Ofiar Faszyzmu, Niwy i Sportowej w Brzezince.
Ruszy modernizacja kolejnego odcinka drogi powiatowej ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu. Rozbudowany zostanie trakt ul. Św. Jana Kantego w Kętach, przebudowany kolejny fragment ul. Beskidzkiej w Osieku.
Trakty będą modernizowane ze środków powiatowych, przy udziale funduszy gmin oraz środków zewnętrznych.
W tegorocznym budżecie zabezpieczono fundusze na dokończenie budowy Centrum Diagnostycznego przy Szpitalu Powiatowym, realizację wspomnianego już ostatniego, trzeciego etapu przebudowy i rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu, kontynuację budowy obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy powiatowym „Chemiku”.
Dochody Powiatu Oświęcimskiego zaplanowano na poziomie 221,6 mln zł. Deficyt budżetowy wyniesie 20 mln zł. Zostanie pokryty głównie z emisji obligacji i zaciągniętych zobowiązań.
Stan zadłużenia Powiatu Oświęcimskiego na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosi 33,8 mln zł.

Projekt budżetu poparli radni rządzącej Powiatem koalicji (Platforma Obywatelska. Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Koalicja Obywatelsko-Samorządowa KOS 2018 i Porozumienie Samorządowe Powiatu). Od głosu wstrzymali się rajcy opozycyjnego klubu PiS.
Po głosowaniu starosta podziękował przedstawicielom wszystkich klubów za merytoryczną dyskusję nad projektem budżetu na rok 2023.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *