Zygodowice: Pamiętali…

13 września 1944 r. nad Zygodowicami zestrzelono amerykański samolot Liberator B-24 „Hell’s Angel”. Dla upamiętnienia kolejnej rocznicy tamtych wydarzeń PTTK Oddział „Ziemia Wadowicka” wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice zorganizowało w piątek (15.09) już po raz trzydziesty trzeci Rajd Lotników Hell’s Angel.


Miał on na celu uczczenie bohaterskiej śmierci 6 członków załogi bombowca Hell’s Angel – Obywateli Stanów Zjednoczonych w walce o wyzwolenie Polski. Celem rajdu było również ukazanie uczestnikom walorów krajoznawczych Pogórza Śląskiego i Wielickiego oraz zachęcanie do uprawiania różnych form turystyki i rekreacji.
Ok. 400 uczestników rajdu ze szkół podstawowych i średnich z gminy Tomice oraz gminy Wadowice dotarło pod obelisk różnymi trasami: pieszo lub rowerowo. Na mecie każdy z nich otrzymał pamiątkową plakietkę oraz posiłek, który przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Zygodowic.
O godz. 12.00 rozpoczęła się część oficjalna rajdu. Uczestników rajdu oraz zaproszonych gości powitała Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Tomice Aneta Homel. W tym roku na uroczystości przybyli: Mikołaj Zacny – Asystent Społeczny Posła na Sejm RP Filipa Kaczyńskiego, mjr pilot Tadeusz Gola – Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Małopolska, członek Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa oraz przedstawiciel Zarządu Województwa Małopolskiego, Krystyna Curzydło – członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Wadowice, Dyonizy Szczygielski – Prezes PTTK Oddział „Ziemia Wadowicka”, Lidia Wilk, Anna Adamik i Daniel Mruczek – dyrektorzy szkół podstawowych, Paweł Adamik – Przewodniczący Rady Gminy Tomice, Grzegorz Łopatecki – Sekretarz Gminy Tomice, Bogusława Kubarek – sołtys wsi Zygodowice oraz Witold Grabowski – Wójt Gminy Tomice. Oni również złożyli pod obeliskiem wiązanki kwiatów.

Uroczystość uświetnił występ dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach pod kierunkiem Daniela Mruczka, które wykonały kilka pieśni patriotycznych.