Zbiorniki wody pitnej oddane do użytku

1 września w Stacji Uzdatniania Wody w Witanowicach odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania zbiorników wody pitnej wybudowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.


W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm RP Filip Kaczyński, Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski, Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik z radnymi, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Piotr Hajnosz, dyrektor Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy Wojciech Spisak, kierownik Wydziału Produkcji Wody Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wadowicach Ireneusz Cholewa, główny wykonawca Marcin Pieróg, inspektorzy: Wiesław Augustyniak, Jerzy Korkowski i Adam Porębski oraz kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach Przemysław Karski z pracownikami.
– Od 2016 r. intensywnie stawiamy na zabezpieczenie mieszkańców w podstawowe medium jakim jest woda pitna. Gmina Tomice oddaje dzisiaj do użytkowania kolejny element sieci wodociągowej. Można powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy w połowie drogi, ponieważ w 2021 r. Gmina Tomice wybudowała ponad 2,5 km sieci wodociągowej pod dnem rzeki Skawy łączącej SUW Witanowice z WPWiK Wadowice (wartość inwestycji: 1.383.177 zł, z czego: 774.907 zł – PROW na lata 2014-2020, a 608.269 zł – środki własne gminy Tomice), od dzisiaj rozpoczynamy oficjalne użytkowanie tych dwóch nowoczesnych zbiorników o pojemności 2 x 530 m3. W dniu 15 maja br. zawarłem umowę również z INŻ-BUD na zaprojektowanie i wybudowanie kolejnych dwóch zbiorników na Grudkach w Woźnikach. A przed nami stoi wyzwanie w postaci gruntownej przebudowy obiektu samej stacji – poinformował Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski.

Po krótkich przemówieniach i podziękowaniach nastąpiło symboliczne włączenie obu zbiorników przez Posła na Sejm RP Filipa Kaczyńskiego i Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego.
Na zakończenie kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach Przemysław Karski przedstawił informacje dotyczącą technicznego funkcjonowania inwestycji.

Budowa obu zbiorników kosztowała 2.681.528 zł. Była ona finansowana z czterech źródeł: 1.819.581 zł pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład, 531.000 zł to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 276.487 zł pochodziło z refundacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gmina Tomice ze środków własnych dołożyła 54.460 zł.