Na Skawie budują ujęcie wody

Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych trwa budowa ujęcia wody w Zatorze.

Inwestycja jest dofinansowana z budżetu państwa w 95%. Koszt robót budowlanych to 5 962 769,39 zł brutto. Zgodnie z umową inwestycja ma być wykonana do 30 czerwca 2024 roku.

Roboty obejmują budowę drenażowego poddennego ujęcia wody z rzeki Skawy oraz przebudowę istniejącej już infrastruktury pozwalającej na pobór wody i jej dostarczenie do Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ulicy Zamkowej.

Dzięki tej inwestycji gmina Zator będzie zabezpieczona w wodę w długiej perspektywie czasu.