Powstanie kolejne Branżowe Centrum Umiejętności

W lipcu informowaliśmy, że przy kalwaryjskim Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej ma powstać Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie obuwnictwa. Tymczasem – i to jest już pewne – podobna placówka powstanie w Andrychowie, w zakresie spedycji.


Branżowe centra umiejętności mają być wiodącymi w poszczególnych branżach ośrodkami, które umożliwiają zarówno kształcenie młodzieży, jak i dokształcanie dorosłych, dając dostęp do najnowocześniejszych w danej dziedzinie technologii. W każdej ze 120 dziedzin określonych na potrzeby konkursu powstanie jedno centrum w kraju. W przypadku spedycji zdecydowano, że centrum takie powstanie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie. Powiat, który jest organem prowadzącym placówkę otrzyma na ten cel 12 milionów złotych. Wkład własny ma wynieść ok. 2,4 miliona złotych
Samo BCU zacznie działalność w styczniu 2025 roku, ale inwestycje z nim związane rozpoczną się już w tym roku. Na początku sierpnia władze powiatu zleciły firmie „Inform” z Oświęcimia opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji zezwalającej na wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia obejmującego przebudowę i rozbudowę budynku głównego szkoły oraz budynku warsztatów szkolnych na potrzeby Branżowego Centrum Umiejętności.

Co dokładnie powstanie w Andrychowie? – Przewidujemy połączenie szkoły z warsztatami szkolnymi, dobudowując ok. 1500 m2. W nowym jednokondygnacyjnym budynku będzie mieścić się pięć dużych pracowni szkoleniowych: spedycji drogowej i telematyki, symulacji obsługi spedycyjnej, procesów spedycyjnych, spedycji intermodalnej, wirtualnej rzeczywistości oraz aula i zaplecze socjalne. Przy warsztatach szkolnych zostanie utworzona hala, w której będzie odbywać się część praktyczna szkoleń. Do placówki zostaną zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in. samochód dostawczy, wózki, kontenery, komputery i laptopy. Pozostałe wydatki to m.in. szkolenia, kursy, materiały dydaktyczne, opłaty certyfikacji i walidacji oraz promocja projektu – wylicza Anna Szewczyk, koordynatorka w Biurze Projektów Edukacyjnych wadowickiego Starostwa Powiatowego.
Zanim zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu, samorząd powiatowy podpisał umowy partnerskie na realizację zadań określonych w koncepcji andrychowskiego BCU – jedną z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, drugą z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu.
– W Polsce mamy 380 powiatów i miast na prawie powiatu, którym podlega szkolnictwo ponadpodstawowe. O utworzenie centrów u siebie walczyło wiele samorządów. Powiedzieć, że konkurencję mieliśmy sporą, to nic nie powiedzieć. Tym większa jest radość, że udało nam się skutecznie przeprowadzić dwa wnioski, a być może na tym nie koniec… – mówi Beata Smolec, wicestarosta wadowicki. O co może chodzić? Sprawdziliśmy wyniki ostatniego naboru: na liście rezerwowej znalazł się trzeci wniosek Powiatu Wadowickiego, tym razem w zakresie logistyki.