Kolejny zasłużony

Powiększa się grono osób odznaczonych tytułem „Zasłużony dla Powiatu Wadowickiego”. Na majowej sesji Rady Powiatu dołączył do niego śp. Tadeusz Ryłko – znany i szanowany lekarz, wieloletni radny, zaangażowany społecznik.


Uchwałę w sprawie nadania Tadeuszowi Ryłce honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wadowickiego” Rada Powiatu w Wadowicach przyjęła jednogłośnie w grudniu ubiegłego roku. Na majowej sesji przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska oraz wiceprzewodniczący tego gremium – Adam Kubik i Ireneusz Kowalczyk przekazali na ręce córek śp. Tadeusza Ryłki – Barbary Sławińskiej i Ewy Adamczyk akt nadania Tytułu oraz okolicznościową statuetkę. Ten uroczysty moment poprzedziła projekcja filmu przybliżającego sylwetkę Tadeusza Ryłki oraz laudacja, którą wygłosił przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Marek Cimer. – Ludzie tacy jak Pan Doktor nie robią niczego dla poklasku, dla nagród i podziękowań, ale z całą pewnością to właśnie oni na nie zasługują. Poświęcają swój czas i energię, żeby bezinteresownie pomagać innym – mogli usłyszeć zgromadzeni na uroczystości goście. Z kolei przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska powiedziała: – Do grona „Zasłużonych dla Powiatu Wadowickiego” dołącza postać „bez granic”, jeśli chodzi o bezinteresowność, życzliwość i otwartość, a także człowiek, który w pełni zasługuje na najwyższe uznanie, a przede wszystkim – na naszą wdzięczność za dobro, które wniósł w życie społeczności Powiatu Wadowickiego.

Tadeusz Ryłko urodził się 7 kwietnia 1931 r. w Krakowie, a zmarł 22 listopada 2021 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej. Był lekarzem – cenionym internistą i pediatrą, radnym Rady Powiatu w Wadowicach I i II kadencji oraz wiceprzewodniczącym Rady Powiatu. Przez wiele lat zaangażowany był w życie społeczne Powiatu Wadowickiego oraz Kalwarii Zebrzydowskiej. W ramach swojej działalności zawodowej był członkiem międzynarodowej medycznej organizacji humanitarnej Lekarze Bez Granic. Odpowiadał za zabezpieczenie medyczne wizyty papieża Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej w 1979 roku, był też osobistym lekarzem Anny Walentynowicz. Współtworzył rozbudowę szpitala powiatowego w Wadowicach oraz w znacznym stopniu przyczynił się do powstania Gminnej Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej. Był również wiceprezesem zarządu i sympatykiem Klubu Sportowego Kalwarianka, a także współtwórcą Stowarzyszenia Wierni Bogu i Rzeczypospolitej. Dał się poznać jako dobry, życzliwy dla ludzi człowiek, na którym można było polegać i któremu można było zaufać. Był lekarzem o wielkim sercu, powołaniu i talencie, który w ramach medycznej praktyki pomagał tysiącom pacjentów, dla których miał zawsze czas i którzy byli dla niego szczególnie ważni – czytamy w uzasadnieniu wniosku o nadanie Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wadowickiego”.

* * *

Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Wadowickiego” został ustanowiony przez Radę Powiatu w Wadowicach kilkanaście lat temu w celu uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla naszego regionu. Przyznanie tego wyróżnienia jest zawsze poprzedzane szczegółową analizą osiągnięć i zasług kandydata. Pierwszy tytuł otrzymał Ojciec Święty Jan Paweł II. Następnie radni uhonorowali nim: ks. kardynała Stanisława Ryłko, znanych samorządowców: śp. Stefana Jakubowskiego i śp. Zbigniewa Mieszczaka, przedsiębiorców: Zbigniewa Sarapatę, Zdzisława Stuglika, Józefa Szczura, Sławomira Rusinka, Jerzego Kasperczyka, Krzysztofa Pawińskiego i Jerzego Chylewskiego, doktor Barbarę Huczyńską-Bujnicką, proboszcza parafii św. Macieja w Andrychowie ks. prałata Stanisława Czernika, działaczy NSZZ „Solidarność”: Jana Nowaka i Zdzisława Szczura, nauczyciela i propagatora historii regionu śp. Gustawa Studnickiego oraz nauczyciela i działacza „Solidarności” śp. Józefa Zemana.