Nagrodzono małopolskie wioski

Za nami kolejna edycja konkursu „Małopolska Wieś 2023”. Sejmik wojewódzki przeznaczył łącznie dla sołectw nagrodzonych w trzech kategoriach 670 tys. zł. Wśród nagrodzonych znalazły się także sołectwa z naszego regionu: Stanisław Dolny Dolany, Wysoka, Skidzin i Sułkowice-Bolęcina.


Konkurs skierowany był do sołectw wiejskich położonych w Województwie Małopolskim. Jego celem było zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców z jednoczesnym promowaniem dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego.
Konkurs „Małopolska Wieś 2023” organizowany był w trzech kategoriach: Najpiękniejsza Małopolska Wieś, Nowatorska Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w Sieci.
Do Urzędu Marszałkowskiego, który był organizatorem konkursu wpłynęły łącznie 43 zgłoszenia: 20 w kategorii Najpiękniejsza Małopolska Wieś, 19 w kategorii Nowatorska Małopolska Wieś i 7 w kategorii Małopolska Wieś w Sieci. 4 sołectwa zostały zgłoszone jednocześnie do dwóch kategorii. Sołectwa, którym przyznano najwyższe liczby punktów w ocenie merytorycznej Komisja zaprosiła do udziału w prezentacjach i wystąpieniach.

Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znalazły się 4 wioski z powiatów oświęcimskiego i wadowickiego.
III miejsce w kategorii Najpiękniejsza Małopolska Wieś zdobyło sołectwo Stanisław Dolny Dolany z gminy Kalwaria Zebrzydowska. Wyróżnienie w tej kategorii komisja przyznała sołectwu Skidziń z gminy Brzeszcze. Zwycięzcą konkursu na najpiękniejszą wieś został w tym roku Ojców (gmina Skała).
Z kolei III miejsce w kategorii Nowatorska Wieś przypadło Wysokiej z gminy Wadowice. Wyróżnienie zdobyło sołectwo Sułkowice-Bolęcina z gminy Andrychów. Zwycięzcą zostało sołectwo Celiny leżące w gminie Iwanowice.
W trzeciej kategorii, Małopolska Wieś w Sieci, wygrała Miękinia z gminy Krzeszowice.

Za osiągnięte sukcesy Stanisław Dolny Doliny i Wysoka otrzymały po 40 tys. zł, zaś Skidziń i Sułkowice-Bolęcina po 10 tys. zł. Łącznie dla laureatów konkursu w 2023 roku trafiło 670 tys. zł.