Samorząd wojewódzki przejmie muzeum

Podczas sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego 27 marca radni przyjęli uchwałę o chęci przejęcia oświęcimskiego Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej , które jest współprowadzone obecnie przez Powiat Oświęcimski i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.


Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej rozpoczęło swoją działalność w 2018 roku. Jego misją jest prowadzenie działań mających na celu upamiętnienie mieszkańców ziemi oświęcimskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej i pomocy, którzy niejednokrotnie z narażeniem życia nieśli pomoc więźniom KL Auschwitz. Działalność muzeum to nie tylko ciekawa, interaktywna wystawa stała, ale także wiele wydarzeń o charakterze popularyzatorsko-naukowym, edukacyjnym czy wydawniczym.

Obecnie organami prowadzącymi Muzeum są Powiat Oświęcimski i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Samorząd Województwa stałby się współwłaścicielem placówki w miejsce Powiatu Oświęcimskiego. Jeśli procedury formalne postępowały będą zgodnie z planem, przejęcie Muzeum nastąpi w połowie roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *