Umowa o współpracy z Akademią WSB

25 września w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Krakowie Akademii WSB odbyło się uroczyste podpisanie Umowy o współpracy z Gminą Kęty.


Gmina Kęty reprezentowana była przez Burmistrza – dra inż. Krzysztofa Klęczara, ze strony Akademii WSB umowę podpisał Tomasz Szanser – Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Krakowie Akademii WSB. Ponadto w uroczystości ze strony Gminy Kęty uczestniczyła Pani Ewelina Jura-Bączek – Sekretarz Gminy, ze strony Akademii WSB Pani Bożena Garbocz – Dyrektor ds. Operacyjnych WZ w Krakowie oraz Pani Anna Kosiorowska – Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Krakowie.
W ramach podjętej współpracy Partnerzy pragną wspólnie realizować przedsięwzięcia edukacyjne, naukowe, a także badawczo-rozwojowe, jak również podnosić kwalifikacje zawodowe zainteresowanych studentów, słuchaczy, poprzez m.in. organizację szkoleń i warsztatów.
Podpisaniu Umowy o współpracy towarzyszyło zawarcie dwóch porozumień o współpracy w zakresie praktyk studentów AWSB kierunków: prawo i psychologia w Urzędzie Gminy Kęty oraz jej jednostkach.