Gmina i Burmistrz z prestiżową nagrodą

Gmina Kalwaria Zebrzydowska została uhonorowana prestiżowym wyróżnieniem „Samorządowy Lider Edukacji 2023”, a Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty otrzymał tytuł „Mecenasa Wiedzy”. Takie tytuły mogą otrzymać wyłącznie te gminy i włodarze miast, którzy w sposób szczególny dbają o rozwój szkolnictwa na swoim terenie.


Nagroda przyznana została w oparciu o analizę działań zrealizowanych w roku szkolnym 2021/2022 i obecnym. Doceniono innowacyjność i przedsiębiorczość w oświacie, skuteczność we współpracy z dyrektorami placówek, z ich społecznościami, a także przykładne rozwiązania i gospodarność w zakresie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej, partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, poprawy bezpieczeństwa i modernizacji infrastruktury szkolno-przedszkolnej.
Przyznając wyróżnienie zwrócono również uwagę na skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – dofinansowania, programy grantowe, projekty ministerialne i unijne, ich wydatkowanie z korzyścią dla kształcenia, wychowania i opieki uczniów.
Podkreślić należy, że celem Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest zidentyfikowanie i wypromowanie tych jednostek samorządu terytorialnego, które legitymują się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie wspierania edukacji, nauki i kultury oraz rozwoju młodzieży, jak również wspieranie samorządów w działaniach na rzecz rozwoju edukacji oraz podnoszenia jakości kształcenia.
– Edukacja jest niezwykle ważna dla rozwoju naszego społeczeństwa: była, jest i pozostanie najważniejszą inwestycją w przyszłość. Podziękowania za te wyróżnienie należą się wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz gminnej oświaty, dyrekcji i pracownikom wszystkich placówek oświatowych. Szczególne podziękowania i gratulacje należą się też uczniom i rodzicom, to nasz wspólny sukces – mówił burmistrz Augustyn Ormanty.

Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” odebrali Augustyn Ormanty – burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej, Teresa Wypiór – inspektor UM Kalwarii Zebrzydowskiej odpowiedzialna za oświatę oraz Bogdan Oczkowski – wicedyrektor ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Program „Samorządowy Lider Edukacji” to jeden z najbardziej cenionych i wartościowych projektów certyfikacyjnych w Polsce, porównywany do takich inicjatyw, jak konkurs „Teraz Polska” czy Polska Nagroda Jakości. Jest organizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.