Pierwszy krok do obwodnicy

28 kwietnia w Brzeszczach podpisana został umowa na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, umożliwiających budowę obwodnicy Brzeszcz. To ważny krok w kierunku budowy drogowego obejścia miasta.


Szacunkowa długość obwodnicy Brzeszcz w ciągu drogi nr 933 to ok. 3,9 km. Nowa droga ma przejąć ruch pojazdów z drogi wojewódzkiej nr 933 i strefy eksploatacji Zakładu Górniczego Tauron Wydobycie poza centrum gminy eliminując uciążliwy ruch tranzytowy z centrum Brzeszcz i Jawiszowic. Na zachodzie droga ma się zaczynać przed przejazdem kolejowym, w okolicach budowanego węzła drogi szybkiego ruchu S1 i ominie miasto, od zachodu i północy, by za kopalnią połączyć się z obecną drogą nr 933.
Zgodnie z podpisaną umową Województwo Małopolskie wraz z Gminą Brzeszcze podejmą wspólnie działania i przygotują dokumentację dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Obwodnicy Brzeszcz”. Zadanie warte ponad 1,3 mln zł sfinansowane zostanie ze środków Unii Europejskiej (850 tys. zł) Województwa Małopolskiego (350 tys. zł) oraz Gminy Brzeszcze (ok. 120 tys. zł).

Szacunkowy koszt budowy obwodnicy Brzeszcz, wraz z wykupem gruntów, to ponad 82 mln zł. Zadanie zostało ujęte na finalnej liście zadań obwodnicowych przeznaczonych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– Cieszę się, że inicjujemy kolejną ważną inwestycję. Budowa obwodnicy Brzeszcz to zadanie o priorytetowym znaczeniu dla mieszkańców. Dlatego Samorząd Województwa Małopolskiego również w tej sprawie aktywnie wspiera lokalny samorząd – mówił podczas podpisania umowy marszałek Witold Kozłowski. Marszałek podziękował za zaangażowanie w projekt Iwonie Gibas, którą nazwał ambasadorem spraw Małopolski Zachodniej w zarządzenie województwa.