Wizyta partnerów ze słowackiej Turzovki

10 marca w Urzędzie Gminy Kęty odbyło się polsko-słowackie spotkanie. Burmistrz Krzysztof Jan Klęczar gościł delegację z miasta partnerskiego Turzovka na czele z Primatorem Lubomirem Golisem.


Rozmawiano o nowych możliwościach, jakie dają środki unijne przeznaczone na współpracę transgraniczną. Omówiono dalsze kierunki współpracy, możliwości wspólnego wnioskowania na realizacje projektów w ramach środków przeznaczonych na rozwój pogranicza polsko- słowackiego.
Podczas wizyty goście udali się z wizytą do OSP Kęty, gdzie Prezes Jan Wołoszyn prezentował zaplecze techniczne, przedstawiał działalność oraz plany jednostki. Delegacja brała również udział w spotkaniu z sołtysami z okazji ich święta.
Warto wspomnieć, że w tym roku mija 20 lat od podpisania umowy dotyczącej współpracy naszych gmin. Przez lata współpraca obu samorządów przebiegała bardzo dobrze, owocując udaną realizacją rozlicznych projektów transgranicznych, dlatego też liczymy na dalszą wymianę doświadczeń oraz realizację wspólnych przedsięwzięć na wielu płaszczyznach społeczno- kulturalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *