Służby podsumowały rok 2022

Sprawozdania z działalności powiatowych służb mundurowych: Straży Pożarnej oraz Policji były głównym tematem posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zorganizowanego 28 marca. Spotkanie prowadził Starosta Eugeniusz Kurdas.


Ocenę stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wadowickiego w tym imprez masowych i bezpieczeństwa na drogach w 2022 roku omówił Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach mł. insp. Arkadiusz Śniadek.
W ubiegłym roku na terenie naszego powiatu nie odnotowano zdarzeń związanych z zakłóceniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie organizowanych imprez masowych czy wydarzeń sportowych. Doszło do 72 wypadków i 1043 kolizji. Zginęło osiem osób a 92 zostały ranne (dla porównania w 2021 roku w 56 wypadkach życie straciło dziewięć osób a 68 zostało rannych, doszło również do 1264 kolizji). Ujawniono 160 nietrzeźwych kierujących (rok wcześniej – 134).
Informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wadowickiego w 2022 r. przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Kwarciak.
W 2022 r. na terenie powiatu zanotowano ogółem 2048 zdarzeń – pożarów, innych miejscowych zagrożeń i wyjazdów do alarmów fałszywych, co w odniesieniu do roku 2021 oznacza wzrost o 94 zagrożenia, tj. o 4,8% (w 2021 roku było takich zagrożeń 1954).
W roku ubiegłym na obszarze powiatu odnotowano wzrost liczby pożarów (z 319 do 536), spadla natomiast ilość powstałych zagrożeń innych niż pożarowe (z 1474 do 1347).
Na terenie powiatu paliło się w ubiegłym roku 117 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i siedem wielorodzinnych, 216 obiektów i upraw w rolnictwie, sześć obiektów użyteczności publicznej, 11 obiektów produkcyjnych i trzy magazynowe, 23 środki transportu i 137 innych obiektów. Odnotowano trzy ofiary śmiertelne w pożarach, a 22 osoby zostały ranne w tym jeden strażak (w 2021 r. nie odnotowano śmiertelnych ofiar pożarów, natomiast 14 osób zostało rannych).
Wysokość strat pożarowych w roku ubiegłym szacuje się na ponad 9,8 mln zł, natomiast wartość uratowanego mienia zagrożonego bezpośrednio pożarem na niemal 77 mln zł, co świadczy pozytywnie o skuteczności działań ratowniczych strażaków.

Podsumowując spotkanie, Starosta podziękował komendantom za przedstawione informacje oraz bardzo dobrą współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *