Oświęcim: Będzie budżet obywatelski?

Członkowie Stowarzyszenia Polska 2050 w Oświęcimiu podjęli formalne działania na rzecz utworzenia w Oświęcimiu budżetu obywatelskiego. Po raz pierwszy w Oświęcimiu mieszkańcy sami przygotowali projekt uchwały Rady Miasta, który, jeśli zbiorą wystarczającą liczbę podpisów, będzie musiał zostać poddany głosowaniu na sesji Rady.
Członkowie Stowarzyszenia Polska 2050 nie tylko przygotowali gotowy projekt uchwały, ale powołali także „Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej w celu podjęcia uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Miasto Oświęcim w formie Oświęcimskiego Budżetu Obywatelskiego” i dokonali stosownego zgłoszenia do przewodniczącego Rady Miasta Oświęcim. Spełnili tym samym wszystkie wymogi formalne dotyczące obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

– To pierwsza obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w Oświęcimiu. Dzięki temu narzędziu chcemy dać mieszkańcom naszego miasta realny wpływ na podejmowanie decyzji co do części wydatków miejskiego budżetu. Budżet obywatelski pozwoli mieszkańcom wcielać w życie ich własne pomysły na konkretne działania lub inwestycje w mieście – mówi Aleksander Siuta, działacz Stowarzyszenia Polska 2050 i pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej.
By wniosek o ustanowienie Budżetu Obywatelskiego mógł zostać poddany pod głosowanie na sesji Rady Miasta, Komitet musi zebrać pod projektem uchwały podpisy przynajmniej 300 mieszkańców Oświęcimia.

– W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy miasta mogą sami proponować zadania odpowiadające na ich potrzeby i decydować w głosowaniu, które z nich będą realizowane przez miasto w kolejnym roku. Konsultacje z mieszkańcami w tej formie są obowiązkowe w miastach na prawach powiatu, ale z powodzeniem funkcjonują też w innych miastach Małopolski np. w Chrzanowie – zachęca członkini Stowarzyszenia Polska 2050, Monika Szymeczko.
Przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej pojawiają się na imprezach organizowanych w mieście, 26 lipca w godzinach 18:00 – 19:00. planowany jest także dyżur w Centrum Aktywności Społecznej w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 15, Każdy dorosły mieszkaniec Oświęcimia będzie mógł zapoznać się tam z projektem uchwały i regulaminem budżetu obywatelskiego oraz złożyć swój podpis pod inicjatywą.
O swoich działaniach inicjatorzy projektu na bieżąco informują na specjalnie utworzonym facebookowym profilu „Oświęcimski Budżet Obywatelski-projekt” – Na tym profilu można również zapoznać się z treścią uchwały i Regulaminem Oświęcimskiego Budżetu Obywatelskiego – dodaje Aleksander Siuta.
Sam projekt budżetu obywatelskiego w dużym stopniu opiera się na chrzanowskich doświadczeniach, gdzie budżet obywatelski funkcjonuje od 2018 roku.