Będzie remont drogi w Zarzycach Wielkich

Dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg będzie możliwa gruntowna przebudowa drogi gminnej w Zarzycach Wielkich. Na ten cel samorząd gminny pozyskał dotację w wysokości 3 mln 402 zł, co stanowi 75% planowanych kosztów. Wspomniana droga jest najważniejszym odcinkiem drogowym w tej miejscowości.


Dzięki wykonanej przebudowie droga stanie się bardziej bezpieczna, zostanie poszerzona, wybudowany zostanie chodnik, pojawią się także elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowa obejmie blisko 1,5 km odcinek drogi.
Przebudowa drogi gminnej w Zarzycach Wielkich to kolejny gruntowny remont drogi w sołectwach gminy Kalwaria Zebrzydowska. Wcześniej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowano drogi w Przytkowicach, Stanisławiu Dolnym i Zebrzydowicach.
Jak poinformował na specjalnie zwołanej konferencji wojewoda małopolski Łukasz Kmita, w ramach podziału środków na 2023 rok z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – z listy podstawowej – w Małopolsce dofinansowanie otrzymało 125 zadań gminnych i 44 zadania powiatowe. Kwota ponad 87,8 mln zł trafi do powiatów, zaś prawie 104 mln zł do gmin. Łącznie daje to blisko 191,7 mln zł i 218 km wyremontowanych dróg
– Kolejny raz środki rządowe zmienią naszą Małą Ojczyznę. Tym razem wyremontujemy do końca roku drogi i mosty w naszym powiecie za łączną kwotę 8 milionów złotych. Cieszy, że wśród zadań, które otrzymały dofinansowanie jest droga w Zarzycach Wielkich – mówi poseł Filip Kaczyński, który aktywnie zabiegał o środki dla samorządów z naszego regionu.